Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Yazım Kuralları – Test 4

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Yazım Kuralları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.O yazılar büyük kıralların yazısıdır.
II.Bir akşamüstü bütün şehir alanda toplandı.
III.O çocukların hiçbiri bu hale düşmemişti.
IV.Bu yazı uğruna çok insan öldürmüş.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ?

#2
I.Bu şehirde herhangi bir sinema salonu bulunmamaktadır.
II.Okulda pekçok öğrenci kitap okuma yarışmasına katılmıştı.
III.Deniz ailesinde birtakım sorunlar yaşamakta.
IV.Derste hiç kimse kendi arasında konuşmuyordu.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ?

#3 ” Testin ……….. sorusunu herkes gibi bende doğru çözmüşüm. ”
Yukarıda verilen cümlenin noktalı yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde yazım yanlışı yapılmış olur ?

#4 ” Belirli bir tarih içinde kullanılan ay ve gün adlarının ilk harfleri büyük yazılmaktadır . ”
Yukarıdaki kurala uymayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır ?

#6 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır ?

#7
-Eniştem 9…………..2014’de vefat etti.
-Yazın ………….. ayında dedemlerin yanına gideceğim.
Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yere ” ağustos ” sözcüğe getirildiği zaman yazımı hangi seçenekte doğru olarak verilmektedir ?

#8 Aşağıda verilen cümlelerde hangisinde “de” nin yazımı doğrudur ?

#9 Aşağıda verilenlerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmaktadır ?

#10
-Orta okulun yedinci sınıfında okurken İstanbul’a taşınmak zorunda kalmıştık.
-Öğretmenlikte boş kadro için 3.000 bin kişilik müracaat olmuştu.
Yukarıda sayıların yazımı hakkında hangi seçenekte verilenler doğrudur ?

#11 ” m – p – r – s ” harfleri ile yapılan pekiştirmeler bitişik yazılmaktadır.
Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım söz konusudur ?

#12
I.Geziye gelecek misiniz ?
II.Bu hediyelerin hepsini bana mı aldınız ?
III.Mehmet i mahallede gördünüz mü ?
IV.Öğretmenimle konuşacak mı sınız ?
Yukarıda “mi” soru ekiyle ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlış verilmiştir ?

#13 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ki’nin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?

#14
” Ofiste yapılacak iş kalmadığından dolayı bende eve gittim. ”
Yukarıda verilen cümlede verilen bağlaçların yazımı hakkında hangi seçeneklerde verilenler doğrudur ?

#15 ” Sınıf arkadaşım ALES ……….. hazırlanmak için dershaneye başlamıştı. ”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki eklerden hangisi getirilmesi gerekmektedir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test