Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Yazım Kuralları – Test 1

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Yazım Kuralları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-da, -de” lerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır ?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur ?

#3 Benim için (I) herşeyi söylediler : (II) Filozof, (III) pisikolog, (IV) putperest dediler. Hoş (V) sayılmayacak adlar takanlar bile oldu. Yukarıda numaralanmış sözlerden hangi ikisinin yazımı yanlıştır ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki’ nin yazımında yanlışlık yapılmıştır ?

#5 Aşağıdakilerin hangisinde ” mi ” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır ?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” de ” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili yanlışlık yapılmıştır ?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ?

#9
I.Cumartesi akşamı yola çıkmayı planlıyorum.
II.Yağmurdan sonra her yer toprak koktu.
III.Caddedeki otobüsler ardarda sıralanmıştı.
IV.Aşırı gürültülü bu yerde kalamayacağımı belirtmeliyim.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmıştır ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır ?

#11
I.Yağmurda sırılsıklam ıslandık.
II.Ömer Beyler akşam bize yemeğe geldiler.
III.Sen de mi aynı hataya düştün?
IV.Bu filim çok hoşuma gitti.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

#12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” de ” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır ?

#14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test