Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Parçada Anlam – Test 2

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Parçada Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 “Bu kitabı okuyan herkes ondan çok şey bulur. Üzerinde iyice düşünülmesi gereken önemli saptamalar var. Yazarın asıl amacı dünyayı bize tanıtmak. Ama bu dünyanın çirkin değil, iyi yönlerini seriyor gözler önüne. Biz de doğal olarak güzel şeyler düşünüyoruz.” Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur ?

#2 Yaptığı iyilikleri başkaları duysun, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, ismi dillerde dolaşmak şartıyla iyilik yapan adamdan pek hayır gelmez. Yukarıdaki parçada insanın hangi özelliği eleştirilmektedir ?

#3 Sanat yaratmaktır. Yaratmak ise özgürlükle olur. Gerçek sanatçı eserini şu ya da bu yasanın baskısı altında bırakmaz. Andre Gide ‘Kalpazanlar ‘ adlı eserinde şöyle der: ‘Niçin bu kitabı yazdım? Yazmam gerektiği için… Bütün bunları içimde taşısaydım sanırım rahat ölmezdim.’ Bu parçanın anlatımında hangisi anlatım tekniği kullanılmıştır ?

#4 “Halk şiiri halkın içinden çıkan ozanlarca oluşturulmuş ve yaşatılmıştır. Sözlü geleneğe bağlı bu ürünler saz eşliğinde çalınır, söylenir. Halkın duygularını yine onun anlayabileceği bir dilde anlatır.” Paragraftan aşağıdaki düşüncelerin hangisi çıkarılamaz ?

#5 Bir anne, her şeyden önce çocuğunu düşünerek streslerden, sinirlilikten kaçınmalıdır. Yalnız anne mi? Baba ve etrafı da bunu düşünmelidir. Çocuğun ileride sakin, akıllı, mantıklı bir insan olabilmesi için bütün ailenin tedbir alması gerekir. Çocuk, anne karnındayken bu tedbir alınmaya başlanmalı. Çünkü annenin korunması demek bebeğin korunması demektir. Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek ana düşünce hangi şıkta doğru verilmiştir ?

#6 Anadilini bilmeyen bir kimse, yazar olabilir mi? Ülkemizde olabiliyor. Sözgelimi, resimden anlamayan insanlar, resim eleştirmeni olabiliyor. Böyle birinin yazılarını okuduğunuz zaman hiçbir anlam çıkaramıyorsunuz. Böyle bir eleştirmen İbrahim Çallı’yı Abidin Dino’dan ayırsa ne olur, ayırmasa ne olur. Bu parçada asıl vurgulanan düşünce hangisidir ?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özlem” duygusu hâkimdir ?

#8 “Okumak, insanı konuşurken ve yazarken başarılı kılar. İnsanın duygu ve hayal dünyasını zenginleştirir. İnsanı bilgi sahibi yapar. Bir insan, kişiliğini ve dünyaya bakış açısını okuyarak oluşturur.” Parçanın konusu nedir ?

#9 Aydın karşılaştığı her meseleyi yeniden inceleyen insandır. Fikirler üzerinde düşünülmeyince basmakalıp hale girerler. Aydın başkalarından önce kendine karşı hür olan insandır. Onun için hakikat en üstün kıymettir. Yukarıdaki paragrafın konusu nedir ?

#10 Özgür kişi, kimsenin kölesi, tutsağı olmayan, kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarlarının da kölesi, tutsağı olmayan kişidir. Özgürlükçü ise, kimsenin kendi kendisinin, duygularının, çıkarlarının, tutkularının kölesi, tutsağı olmadığı gibi düşüncelerinin, inançlarının da kölesi değildir. Bu parçada kullanılan anlatım tekniği hangi şıkta doğru verilmiştir ?

#11 “Bir tablo ne denli ustaca ve kusursuz olursa olsun, yaşayan gerçek doğanın yalnızca bir kesitini yansıtabilir. Çünkü o bir kopyadır. Oysa doğa sonsuz zenginlikleri ile bizi var eder, eğitir ve yeniler.” Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?

#12
Gazetelerden biri Ahmet Rasim’den yazı yazmasını ister.
Ahmet Rasim: Yazılarım uzun mu olsun, kısa mı
Gazetenin yetkilisi bu soruya bir mana veremez.
Ahmet Rasim: Uzun olacaksa beş, kısa olacaksa on günde yazabilirim.
Bu paragrafta Ahmet Rasim’in gazete yetkilisine vermek istediği mesaj hangi şıkta doğru verilmiştir ?

#13
“Uçun kuşlar uçun doğduğum yere.
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.”
Yukarıdaki dörtlükte işlenen duygu, aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Atatürk, yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık, saygı ve korku verecek insanüstü bir iradeyle çalışmıştır. Savaş sonrasında, kendisine “Mutlu musunuz ?” diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir: “Evet, mutluyum, çünkü başardım.” Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test