Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Parçada Anlam – Test 1

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Parçada Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Türk kültür hayatındaki son on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan reformlardan hız almıştır. Tanzimat döneminin reformlarıyla başlayan dönem Türkiye’de Doğu – İslam müesseseleriyle Avrupa’dan müesseselerin yan yana yaşadıkları bir geçiş dönemidir. Cumhuriyetin kuruluşuyla girişilen reformlar ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası olan ikililiğe son vermiş, Türkleri kesin olarak batı kültürü ve medeniyeti çevresine sokmuştur. Yukarıdaki paragraftan Türk kültür hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

#2 Alman dilinin gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkan Nietzsche, yazılarını bir şiir uyumu içinde yazar, aklından geçeni yazıya dökerken dil bilgisi kurallarını bir yana iter; aforizmalar şeklinde yazdığı eserlerinin büyük kısmı imalarla, düşüncelerine dair ipuçları ile doludur. Olumlu başladığı bir cümleyi ya da paragrafı olumsuz bitirir ya da olumsuz başlar, olumlu bitirir. Alaycı, iğneleyici bir anlatımı vardır. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?

#3 Halit Ziya, eserlerinde insani değerleri esas aldığı için onun eserlerindeki kahramanlar insanı her yönüyle adeta kuşatır. Toplumun her kesiminden seçilen kahramanlar, yüzeysel bir şekilde tanıtılmaz. Yazar, kahramanlarının mizacı ve psikolojileri üzerinde yoğunlaşarak onların iyiye ya da kötüye doğru yönelişini tarafsız bir şekilde verir. Bunu yaparken de toplum gerçeklerini göz ardı etmez ve toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışır. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?

#4 Dil değişimine inananlar, ona yürekten katılanlar; evimizde oturup düzgün uyaklı, Nedim ağzından gazeller yazarak kendimizi ve iki üç bağımlıyı eğlendirmek hevesinde değiliz. Bizim bütün düşüncemiz, derisi katılaşmış eline sapanını tutan, çatlak topuklu, çorapsız ayağıyla Türk topraklarının göbeğine basan yurttaşlarımızın söylediğini anlamak, istediğini yapmak, yapmasını istediğimizi ona kolayca anlatmaktır. Böyle söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

#5 Müzik insanlara yeni bir bakış açısı kazandırır. İnsanların bütün alanlarda bir şey öğrenmesini kolaylaştırır. Müzik insana yaratıcılık özelliği kazandırır, ruhumuzu besler. Çocukların kendilerine güvenlerini artırır, müzik. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 “Başkalarının uyarılarını ve eleştirilerini her zaman dikkate alamaya çalışan bir yapım var. Bu sayede kendi yanlışlarımı daha net görebiliyorum. Bunun yanında bir yanlışlık ve haksızlık yapıldığında buna müdahale etmenin de bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Yoksullara ve kimsesizlere ise gücüm yettiği kadar el uzatmaya çalışıyorum.” diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

#7 (1) Düşüncelerimiz eylemlerimizin kaynağıdır. (2) Eylemlerimiz alışkanlıklarımızın nedenidir. (3) Alışkanlıklarımız karakterimizi, kişiliğimizi şekillendirir. (4) Her insan farklı karaktere sahiptir. (5) Karakterimiz ise geleceğimizi örgütleyen en önemli faktördür. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır ?

#8 İç rahatlığıyla davranmak, iç rahatlığıyla konuşmak, özellikle iç rahatlığıyla düşünmek erdemli, insanın işidir. İnsanın kendi içinde tutarlılığı da buna bağlıdır. Eylemi ile düşüncesini bütünleştirmiş, ağzından çıkan sözün sorumluluğunu kavramış bir insan çağımızın gerçek insanıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri olamaz ?

#9 Herkes bir başkasına ihtiyaç duyar. Kendisine benzemeyen birine. Niçin mi? Kendini bir bütün olarak ele alabilmek için, karşısındakiyle karşılaştırma yaparak, kendini tanımlayan özellikleri daha çok ortaya çıkarmak için… Aşağıdakilerden hangisi başkalarına ihtiyaç duymamızın nedenidir ?

#10 Eleştirmen olarak, bugünün nabzını tutmak kolay değil. Bazen yazdığınız bir eleştiriyle ilgili olarak ” Siz iyi dosttunuz, ne oldu da bu eleştiriyi yaptınız ?” türünden sorularla bile karşılaşıyorsunuz. Ama ben kitabı eleştirdim dostluğumuzu değil, demek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 Datça… Rüzgârların sesi kulaklarımdadır, hiç unutmadım. İnsanlar deli gibi esen sıcak rüzgârların önünde iki büklümdüler. Saçlarımın diplerine dolan kumları çıkarıyordum. Herkes ağzında kum çiğniyordu; hatırlıyorum, Datça’yla ilgili hiçbir şeyi unutmadım. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır ?

#12 Düşünce ve algıyı yıldırım kadar hızlandırmak güzel. Düşünce, fiziksel dünyanın hızını sollayabilir. Ama güzelliklerden alacağımız zevki uzatmak, böylesi hoş vakitlerin tadını çıkarmak gerekmez mi ? Bir Afrika deyişindeki gibi ” Çiğne­mekten zevk alıyorsan, hemen yutmaya çalış­ma. ” Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir ?

#13 Bir yazarı en fazla küçük düşüren şey, herkesin bildiği orta malı fikirleri garip ve gösterişli bir şekilde söylemektir. Böyle bir yazarı beğenmek şöyle dursun, herkesin söylediğini söylemek için yeni birtakım kelime düzenleri kurmakla vaktini kaybetmiş olmasına acırız. Bu parçaya göre bir yazardan öncelikle beklenen aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Her sanatçı, toplumun ürünü olduğuna göre, büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sanatçı, milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da, sanatçı da bir mucize değildir, bir emek ürünüdür. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 “Gelenekler, bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gelenekler değişmeyi, gecikmeli de olsa, giderek özümler. Bugünün değişimleri, yarının gelenekleri olur.” Yukarıdaki paragrafta ‘gelenek’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test