Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Noktalama İşaretleri – Test 3

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Noktalama İşaretleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 “Edebiyatımız karamsar mı değil mi( ) Tartışılması gereken bir konu( ) Yalnız önce şunu belirtmeliyim( ) Karamsar konusunda sorun( ) yazarın gerçeğe bakışıdır.” Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir ?

#2 “O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.” Bu cümlede noktalı virgülün (;) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde kullanılan noktalama işareti hangisidir ?

#4 “Sanatçı bir mektubunda: ’Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir.’ diyor.” Bu parçanın noktalama bakımından doğru olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır ?

#5 ” Romanda düşsel yaşantı, biyografide ( hayat hikâyesinde ) ise gerçek söz konusudur. ” Bu cümlede parantezin kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur ?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanılmamıştır ?

#7 Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül (;) kullanılmaz ?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir ?

#9 Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu. Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler… ve başka insanlarla birlikte. Bu parçada üç noktanın (…) kullanılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem (!) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır ?

#11 Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (…) kullanılmaz ?

#12
1.Merve : Son pişmanlık fayda etmez dedi.
2.Nazım Hikmet’i en sevdiği şairi mezarı başında andı.
3.Shakespeare Şekspir romantizmin kaynağıdır.
4.Reşat Nuri’nin Çalıkuşu adlı romanı çok güzeldir.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm parantez içine alınmalıdır ?

#13 ” Rüzgâr ateş için neyse ( ) ayrılık da aşk için odur ( ) küçük bir aşkı söndürür ( ) büyük bir aşkı daha da güçlendirir. ” Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir ?

#14 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iki nokta (:) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır ?

#15 Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test