Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Noktalama İşaretleri – Test 1

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Noktalama İşaretleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Herkes, düşüncelerinde yanılabilir ( ) fakat aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar ( ) Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir ?

#2 Aşağıda virgülle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#3 Aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır ?

#5 Bir bilgin edasıyla şöyle diyorlardı ( ) Şimdi anlamı kavrayamıyorsun ( ) ama büyüdüğünüz zaman bu dillerin değerini anlayacaksınız ( ) Yukarıdaki parçada parantezle () gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir ?

#6 Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta (:) yanlış yerde kullanılmıştır ?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle boş bırakılan yere nokta (.) getirilmelidir ?

#8 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi noktanın (.) kullanıldığı yerlerdendir ?

#9 Seksenli yıllar ( ) yetmişlerin bir kopyası gibidir ( ) yeni aktörler yoktur ( ) büyük gazetelerdeki çizgi romanlar azalmaktadır. Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta getirilemez ?

#11 İki roman arasında, egemen zihniyetle ona eleştirel bir tutum getiren karşıtının çatışması ( ) kalıplaşmış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması ( ) cinayetleri çözme eylemini dışarıdan gelenin yüklenmesi gibi benzerlikler vardır. Yukarıdaki parçada ( ) parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir ?

#12 Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kullanılması yanlış olur ?

#13 Şehrin etrafında (I) savaş günlerce sürmüş. Sonra Rus ordusu Van’a girmiş (II) kaçabilen kaçmış (III) Kaçamayanlar (IV) Gerisini hiç düşünmek istemiyor. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulması uygun olur ?

#14 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde parantezle boş bırakılan yere iki nokta (:) konulmalıdır ?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test