Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12982 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Fiilimsiler – Test 2

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Fiilimsiler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1:
I.Burası geçmişten beri hep bilinir bir mekandı. > İsim Fiil
II.Karşıdaki adam durup durup etrafına bakıyordu. > Zarf Fiil
III.Ahmet geçmişe göre daha çok olgunlaşmış görünüyordu. > Sıfat Fiil
IV.Ofiste işimiz dokuza on kala başlıyor. > İsim Fiil
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir ?

Soru #2: ” Basamakları inerken aniden ayağım kaydı ve çok feci bir kazaya uğramadan kurtulmayı başardım. ” Yukarıda verilen cümlede hangi kelimeler zarf fiil özelliği taşımaktadır ?

Soru #3: ” Yaşlı adam gelince herkes ayağa kalktı. ” cümlesinde hangi kelime fiilimsidir ?

Soru #4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi vardır ?

Soru #5: ” Gözle görülmeyen, ancak kalple hissedilen bir titreyiş, inceden inceye bir karıncalanış, içten içe bir kaynayış. ”
Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır ?

Soru #6: ” Arabaların geçişini izleyen adam kalkıp bir anda yola atlayınca kazadan sonra anda kurtardı. ” Yukarıda verilen cümle birden çok fiilimsi bulunmaktadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

Soru #7:
I.Maçtan dönenler evine gittiler.
II.Yaralı, yakınlarını beklemekten sıkılmıştı.
III.Evin giderleri son zamanda çok artmıştı.
IV.İşe gideceğim dolmuş evin altından geçiyor.
Yukarıda verilen cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat bulunmaktadır ?

Soru #8: En sevdiğim hobilerden biride balık tutmaktır. Yukarıda verilen cümlede hangi kelime isim fiildir ?

Soru #9:
Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum
Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün
Boş yere üzülmekte mana yok,anlıyorum
Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün
Yukarıdaki şiirde kaç tane fiilimsi vardır ?

Soru #10: ” Okuma hevesiyle yanıp tutuşan bir gencin köyden kente doğru uzanan hayat mücadelesini, bu kitapta bulacaksınız. ” Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi vardır ?

Soru #11: Aşağıda verilen yapım eklerinden hangisiyle fiilimsi yapılamaz ?

Soru #12: ” Ağlayan arkadaşını teselli etti. ” Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi bu cümledeki fiilimsiyle aynı görevdedir ?

Soru #13: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır ?

Soru #14:
I.İşimiz gittikçe ağırlaşıyor.
II.Kursa kaydolmasam mı acaba?
III.Şimdi okumanın da bir önemi kalmadı.
IV.İnsanların dünyaya bakışı ne kadar değişti.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır ?

Soru #15: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiile yer verilmemiştir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test