Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Fiilde Çatı – Test 1

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Fiilde Çatı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 “ Güvenlik önlemleri arttırıldı. ” Bu cümlede aşağıda verilen fiil çatılarından hangisi bulunmaktadır ?

#2 Hangisi çatısı yönünden diğerlerinden farklıdır?

#3 “O evini her zaman temiz ve düzenli tutuyor.” Aşağıda verilenlerden hangisi çatı bakımından bu cümleyle benzerlik göstermemektedir ?

#4 ” Saatlerdir ağlayan çocuk nihayet sustu. ” cümlesindeki fiilinin çatısı hangisidir ?

#5 Hangisinin yüklemi, fiilin geçişlilik derecesi yönünden farklıdır ?

#6 Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiil oldurgan çatılıdır ?

#7 Hangisinde işteş ve dönüşlü fiil kullanılmıştır ?

#8 “ Tanıştık ” fiilinin çatısı aşağıdakilerden hangisidir ?

#9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ” dönüşlü çatılı ” bir eylemdir ?

#10 “Bu konuda sana güvendim.” Cümlesinin yükleminin çatı bakımından özelliği hangisidir ?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi “geçişli” bir eylem değildir ?

#12 “Araba devrilince yol gösteren çok olur.” cümlesinin çatı özellikleri hangisidir ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır ?

#14 ” Yüklemi çekimli eylem olan cümleler çatı bakımından incelenir. ” Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinin yüklemini çatı yönünden inceleyebiliriz ?

#15 Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test