Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12862 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Fiilde Çatı – Test 1

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Fiilde Çatı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: “ Güvenlik önlemleri arttırıldı. ” Bu cümlede aşağıda verilen fiil çatılarından hangisi bulunmaktadır ?

Soru #2: Hangisi çatısı yönünden diğerlerinden farklıdır?

Soru #3: “O evini her zaman temiz ve düzenli tutuyor.” Aşağıda verilenlerden hangisi çatı bakımından bu cümleyle benzerlik göstermemektedir ?

Soru #4: ” Saatlerdir ağlayan çocuk nihayet sustu. ” cümlesindeki fiilinin çatısı hangisidir ?

Soru #5: Hangisinin yüklemi, fiilin geçişlilik derecesi yönünden farklıdır ?

Soru #6: Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiil oldurgan çatılıdır ?

Soru #7: Hangisinde işteş ve dönüşlü fiil kullanılmıştır ?

Soru #8: “ Tanıştık ” fiilinin çatısı aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #9: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ” dönüşlü çatılı ” bir eylemdir ?

Soru #10: “Bu konuda sana güvendim.” Cümlesinin yükleminin çatı bakımından özelliği hangisidir ?

Soru #11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi “geçişli” bir eylem değildir ?

Soru #12: “Araba devrilince yol gösteren çok olur.” cümlesinin çatı özellikleri hangisidir ?

Soru #13: Aşağıdakilerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır ?

Soru #14: ” Yüklemi çekimli eylem olan cümleler çatı bakımından incelenir. ” Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisinin yüklemini çatı yönünden inceleyebiliriz ?

Soru #15: Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test