Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Deyimler ve Atasözleri – Test 2

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Deyimler ve Atasözleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 ” Güven kazanmak ” deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?

#2 Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ başa gelen bir olaydan ders almak ve o dersi hiç unutmamak ” anlamındadır ?

#3 ” Temiz ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır ?

#4 Ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. Çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. Bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf edilmelidir. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, diğerlerinden farklı bir durumu anlatmaktadır ?

#6 “Tahta köprüyü ağır adımlarla geçerken oğlunun elini sıkı sıkı tutuyordu. Gıcırdayan tahtalardan birinin her an kopabileceğini bilse de hiç renk vermiyor, eski bir şarkıyı mırıldanıyordu.” Bu parçada geçen “renk vermemek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

#7 Herkesin bildiği gerçek inkar edilemez. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#8
1.Sahilden denize taş atarak yarışıyorlardı.
2.Sınıfta kafa dengi bir arkadaş bulamadı.
3.Tüm köy halkı tarafından el üstünde tutuluyordu.
4.Çorbayı sıcak sıcak içince çocuğun ağzı yandı.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde deyim kullanılmıştır ?

#9 Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa, onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha küçük bir şeyi yapmak gereksizdir; ayrıca bu, boşuna bir çabadır; geri durmak gereklidir. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#10
1.Adı kötüye çıkmak
2.Adı anılmamak
3.Adını kirletmek
4.Adını almak
Numaralanmış deyimlerden hangileri anlam yönüyle birbirine en yakındır ?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır ?

#12
1.Gözü gitmek : İstemeden görmek
2.Ağır söylemek : Hızlı konuşmak
3.Havalara uçmak : Çok sevinmek
4.Kulağına gitmek : Duymak
Yukarıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir ?

#13 “Günah işlemesine yol açmak ve dinin buyrukları dışına çıkmasına zemin hazırlamak.” Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.” atasözüyle anlamca aynı doğrultuda değildir ?

#15 Kötülük edecek kimse, bunu daha önceden haber vermez. Dolayısıyla bize açıktan açığa cephe alan, bunu gürültü ve patırtısıyla belli eden kimselerden değil, bize sinsice yaklaşan ve yaklaştığını da belli etmeyen kimselerden çekinmeliyiz; asıl tehlikeli olan ve bize zararı dokunacak kimseler onlardır. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test