Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12862 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Deyimler ve Atasözleri – Test 1

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Deyimler ve Atasözleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yoktur ?

Soru #2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?

Soru #3:
I.Dert gezmiş, derman beraber gezmiş.
II.Dertsiz baş olmaz
III.Dert gider ama yeri boş kalmaz
IV.Dertsiz baş bostan korkuluğunda
V.Dert gitmez, değişir.
Yukarıdaki numaralanmış atasözlerini anlamlarına göre gruplandırırsak hangisi dışta kalır?

Soru #4: Aşağıdaki deyimlerden hangisi ” arabozanlık etmek ” anlamındadır ?

Soru #5: ” Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek ” deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #6: Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışmanın önemini anlatmaktadır ?

Soru #7: Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran, onları aldatan, onlara zarar vermeye çalışan kimse, yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer; zarara uğrar. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #8: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır ?

Soru #9: ” Kimi atasözleri, uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak doğa olaylarının nasıl oluştuğunu dile getirir. ” Bu atasözlerinden hangisi, doğa olayları ile ilgilidir ?

Soru #10: Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ İyi olmayan bir şeyi, iyi gibi göstermek “ anlamına gelmektedir ?

Soru #11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir ?

Soru #12: Düşündüğünü doğru dürüst ifade edememek. Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #13: Aşağıdakilerin hangisinde “korkmak” anlamında deyim kullanılmıştır ?

Soru #14: ” Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz. ” Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #15: ” Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak. ” Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test