Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Deyimler ve Atasözleri – Test 1

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Deyimler ve Atasözleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim yoktur ?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?

#3
I.Dert gezmiş, derman beraber gezmiş.
II.Dertsiz baş olmaz
III.Dert gider ama yeri boş kalmaz
IV.Dertsiz baş bostan korkuluğunda
V.Dert gitmez, değişir.
Yukarıdaki numaralanmış atasözlerini anlamlarına göre gruplandırırsak hangisi dışta kalır?

#4 Aşağıdaki deyimlerden hangisi ” arabozanlık etmek ” anlamındadır ?

#5 ” Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek ” deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışmanın önemini anlatmaktadır ?

#7 Bir çıkar sağlamak için birilerine tuzak kuran, onları aldatan, onlara zarar vermeye çalışan kimse, yapmaya çalıştığı kötülüğe kendisi düşer; zarara uğrar. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır ?

#9 ” Kimi atasözleri, uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak doğa olaylarının nasıl oluştuğunu dile getirir. ” Bu atasözlerinden hangisi, doğa olayları ile ilgilidir ?

#10 Aşağıdaki deyimlerden hangisi “ İyi olmayan bir şeyi, iyi gibi göstermek “ anlamına gelmektedir ?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir ?

#12 Düşündüğünü doğru dürüst ifade edememek. Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

#13 Aşağıdakilerin hangisinde “korkmak” anlamında deyim kullanılmıştır ?

#14 ” Çalışan, didinen, ne istediğini bilen, bıkmadan usanmadan bunu dile getiren kişi geçim yolunu bulur; muhtaç duruma düşmez, aç kalmaz. ” Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 ” Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak. ” Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test