Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – Cümlenin Öğeleri – Test 2

8. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Cümlenin Öğeleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Babam her zaman bize uyar.
II.Amacını bir türlü karşısındakine anlatamamıştı.
III.Çocuklar üç ay sonra okula alışabildiler.
IV.Gönüllülerden ikisi az sonra hazır olsun.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından aynıdır ?

#2 “Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethiyle yeni bir çağ açmıştır.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir ?

#3 “Dostunuzun evine sık sık gidiniz.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisidir?

#4 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur ?

#5 “Şiirin başarısı, gönlün ve aklın eksiksiz uyumuna bağlıdır.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından özdeştir ?

#6 “Edebiyat tarihinin üzerine kurulduğu temel, edebi eserdir.” Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

#7 ” Bizden nefret etmek, onun yaşamına bir anlam kazandırıyor. ” Yukarıda verilen cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

#8 Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bir öğenin içine bir başka öğe girmiştir ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir cümle değildir ?

#10 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır ?

#11 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru nesneye yöneliktir ?

#12 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemden önceki kısım yalnızca dolaylı tümleçtir ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır ?

#14
I.O eserler, bugün define midir?
II.Belki hâlâ o besteler çalınır.
III.Bize miras kaldı yirmi eseri.
IV.Yol gibi dağları aştı bir atlı.
Yukarıdaki dizelerden hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğedir ?

#15 ” Üstümüze, akşamları, yaldızdan yıldızlarla süslü bir örtü örttüler. ” Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test