Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Türkçe – 2.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

8. sınıf Türkçe dersinin 2.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 20 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisi “ Uzaktan davulun sesi hoş gelir” atasözünün anlamıyla doğrudan ilgili değildir?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

#5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

#6 Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı yoktur?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?

#9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin çatısı diğerlerinden farklıdır?

#10 “Şair işini en iyi bilen adamdır. (I) Çünkü o bir öykücüden, bir romancıdan, bir denemeciden, bir oyun yazarından daha çok oynar sözcüklerle. (II) Yani ortaya koyduğu yaratının her parçasını, her an bir kartal gibi kavrar.(III) Bir romancı yapıtının sekizinci, onuncu ya da on beşinci bölümlerini yazarken daha önceki bölümlerde hangi sözcükleri, hangi tümceleri kullanmış olduğunu bilmeyebilir. (IV) Ama bir şair için böyle bir şey söz konusu olamaz; o, şiirini tek bir soluk halinde içine çeker.” Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “olmasa da olur” anlamı vardır?

#11
“Altın sahanlarda aş yedim, su içtim
Altın kupalardan, zorlu Turna’dan geçtim.”
Mısralarının kafiyeleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur?

#12 “Yazarın her hangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazı türüne” ne denir?

#13 “Benim içimi de yaktı sanki batan akşam güneşi” cümlesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

#14 Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

#15 Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere …….. denir. Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır?

#16 “Bahçe kapısının gıcırtısı, beni çok rahatsız ediyordu.” cümlesinin öğeleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

#17 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

#18 “Dün manavdan iki karpuz aldım.” cümlesinde aşağıdaki ögelerin hangisi yoktur?

#19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?

#20 Aşağıdaki cümlelerden, hangisinin yüklemi, sürerlik birleşik fiilidir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test