Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Matematik – Çarpanlar ve Katlar – Test 1

8. sınıfta işlenen Matematik dersinin Çarpanlar ve Katlar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 a ve b sayılarının çarpımı 360 dir. Bu sayıların ebob’ u 2 olduğuna göre ekok’u kaçtır ?

#2 Asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2 . 33 . 5 . 7 olan bir sayının çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi 6 ile aralarında asal sayılardır ?

#4
I.45 ile 18
II.47 ile 112
III.35 ile 23
Yukarıdaki sayı çiftlerinden hangisi ya da hangilerinin ebob’u 1 dir ?

#5 148 ve 185 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

#6
I.5 ve 7 sayılarının ortak katlarının en küçüğü çarpımlarına eşittir.
II.10 ve 20 sayılarının ebob’u 10’dur.
Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

#7 30 ve 36 sayılarına tam bölünebilen sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Hamdi ile Halil’in eşit sayıda bilyeleri vardır. Hamdi bilyelerini altışarlı, Halil de bilyelerini yedişerli gruplara ayırdığında bilyeleri hiç artmadığına göre her birinin bilye sayısı en az kaçtır ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi 14 ile aralarında asal değildir ?

#10 İki doğal sayının ebob’u 20 dir. Sayılardan biri 80 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

#11 İki doğal sayının ekok’u 80’dır. Bu sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

#12 45 ve 90 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi 35 ve 70 sayılarının ebob’udur ?

#14 Aşağıdakilerden hangisi 70 sayısının çarpanlarından biri değildir ?

#15 48 sayısının en büyük çarpanı aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test