Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – İnkılap Tarihi – 2.Dünya Savaşı ve Sonrası – Test 1

8. sınıfta işlenen İnkılap Tarihi dersinin 2.Dünya Savaşı ve Sonrası konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biridir?

#2 Kıbrıs Barış Harekatından sonra ABD başta olmak üzere Türkiye silah ve cephane amborgosu uygulamışlardır. Yaşanan bu durum ülkemizin hangi alanda hızlı bir şekilde karar almasına neden olmuştur ?

#3 Ülkemizin havacılık alanında gelişmesini sağlayan günümüzde faaliyetlerine devam eden kurum aşağıdakilerden hangisidir ?

#4 Ülkemizin iç ve dış tehditlere karşı korumak ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş önemli bir kurumdur. Bu kurumun silah ve cephane ihtiyacını karşılamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur ?

#5 Türkiye Cumhuriyeti 1930’lu yıllarda öncelikle aşağıdaki devletlerin hangisinin saldırgan politikalarından çekinerek güvenlik sistemini çeşitlendirip güçlendirmiştir?

#6 Ülkemize zorunlu eğitim 8 yıla çıkartılmış ve öğretmen yetiştirme hakkı yüksek eğitim kurumlarına verilmiştir. Bu gelişmeler ülkemizde nelerin amaçlandığı söylenemez ?

#7 1960 sonrası gelişmekte olan ülkemizde pek çok alanda faaliyetler görülmüştür.
I.Devlet planlama teşkilatı kurulmuştur.
II.Okuma-yazma oranında hızlı bir artış görülmüştür
III.Sağlık alanında herhangi bir gelişme yaşanmamıştır
IV.Haberleşme adına TRT ve Radyo kanalları kurulmuştur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

#8 Ülkemizde ……………… alanında en önemli gelişmelerinden biride 1968 yılında TRT’nin kurulmasıdır. Yukarıda verilen boşluğa getirilebilecek uygun ifade hangidir ?

#9 Türkiye çoğu ihtiyacını 1970 lere kadar ithal etmekteydi. Sanayinin gelişmesiyle kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye gelmiştir. Ülkemizde yaşanan bu gelişmeler aşağıda verilenlerden hangisiyle yakından ilgilidir ?

#10 Ağır sanayide yaşanan gelişmeler özellikle Avrupa’nın işçi arayışlarına neden olmuştur. Ülkemizin nüfusunun yeterli olması ülkemizin fazlasıyla göç vermesine yol açmıştır. Aşağıda verilen ülkelerden hangileri Türkiye’ nin en fazla işçi göçü yaşadığı ülkelerden değildir ?

#11 Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde sadece az sayıda şehirler birbirine hava yolu bağlantısı vardı. Gelişen teknoloji ve imkanlar dahilinde feribot, tren, uçak ve özel araçlar kullanmaya başlanmıştır Bu gelişmeler ile birlikte ülkemizin hangi konuda ilerlediği savunulabilir ?

#12 1945 yılından sonra ülkemizde doğum oranlarında ve nüfus artışında önemli bir atış olmuştur. Bu durumunun sebepleri aşağıda verilenlerden hangileri ile örtüşmemektedir ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılmamak için ileri sürdüğü gerekçelerden biri değildir?

#14 II. Dünya savaşı sonrasında ülkemizde hangi alanda gelişmeler görülmemektedir ?

#15
I.NATO’ya karşı 14 Mayıs 1955 SSCB önderliğinde açılmıştır.
II.Batı bloğu arasında savunmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur
III.ABD önlüğünde SSCB’ye kurulmuştur.
IV.Doğu bloğu ülkeleri tarafından Batı bloğuna karşı önlem almak adına yapılmıştır.
Varşova Paktı hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğru olarak kabul edilebilir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test