Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – İnkılap Tarihi – 2.Dönem – 2.Yazılı Soruları – Test 1

8. sınıfta işlenen İnkılap Tarihi dersinin 2.Dönem – 2.Yazılı Soruları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
Saltanatın kaldırılması
Tevhidi Tedrisat Kanununun çıkarılması
Halifeliğin kaldırılması
Yukarıda verilen inkılaplar aşağıda verilen hangi ilkeye uygun olarak yapılmıştır ?

#2 Yukarıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması’ yla çözüme kavuşmuştur ?

#3 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’ na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye ve hangi devlet kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmuştur ?

#4 Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

#5
Medeni Kanun
1924 Anayasası
Türk Ceza Kanunu
Yukarıda verilen inkılaplar hangi devlet anlayışı doğrultusunda çıkarılmıştır ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin nitelikleri arasında yer almaz ?

#7 Devletin gücünü milletten alır, devlet politikaları millet iradesine göre belirlenir. TBMM’ nin açılması, cumhuriyetin ilanı milli egemenliğin güç kazanması amacıyla yapılan çalışmalar arasında yer alır.
Yukarıda verilen paragrafta hangi milli güç unsurundan bahsedilmiştir ?

#8 Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan yeniliklerden biri değildir ?

#9
Milli kültür
Ortak dil
Milli bağımsızlık
Yukarıda verilen kavramlar aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir ?

#10
Soyadı Kanunu
Kılık Kıyafet Kanunu
Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik
Medeni Kanun
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Atatürk’ ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir ?

#11 Lozan Barış Antlaşması’ nda doğu sınırımız aşağıdaki antlaşmalardan hangileri esas alınarak çizilmiştir ?

#12 Aşağıda verilenlerden hangisi Türk medeni kanunu ile ilgili değildir?

#13 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin uluslararası alanda ilk siyasi başarı sağladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#14 Türk denizciliğini geliştirmek, deniz yolları ile ilgili şirketlerin millileştirilmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu’ nun çıkarılması Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test