Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – İnkılap Tarihi – 2.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

8. sınıfta işlenen İnkılap Tarihi dersinin 2.Dönem – 1.Yazılı Soruları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 İtilaf Devletleri Lozan Barış Konferansına TBMM’ nin yanında İstanbul Hükümeti’ nide çağırmışlardır. İtilaf Devletleri bu hareketleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır ?

#2 Mustafa Kemal, görevinin gereği olarak aşağıdaki şehirlerin hangisinde Avrupalı devletlerin temsilcileriyle görüşmeler yapma fırsatı bulmuştur ?

#3 Lozan Barış Antlaşmasıyla beraber yeni Türk Devleti’ nin sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesi sağlanmıştır. Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinden hangisinde böyle bir hüküm çıkarılamaz ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi, Türk milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını amaçlayan bir belge olarak tarihe geçmiştir ?

#5 Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine ait olması aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle gerçekleşmiştir ?

#6 Kuva-yi Milliye’ nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ?

#7 İtilaf Devletleri’ nin Londra Konferansı’ nı düzenlemekteki amaçları, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

#8 Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’ da milli bilinci uyandırmak için önce hangisini yapmıştır ?

#9 Lozan Konferansı’ nda görüşülen aşağıdaki sorunlardan hangisine ilişkin alınan karar, Misakımilli ile çelişmektedir ?

#10 TBMM tarafından Mustafa Kemal’ e verilen Atatürk soyadı hangi tarihte verilmiştir ?

#11 Aşağıda birlikte verilen Atatürk ilkelerinden hangileri toplumda barış ortamının kurulmasını sağlar ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye’ nin özelliklerinden değildir ?

#13 Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Ulusal Egemenlik ile ilgili değildir ?

#14 Türk devletinin ve toplumunun her alanda çağdaşlaşmasıyla ilgili genel hedefleri, amaçları ve ilkeleri belirten düşünce sistemine ne denir ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların siyasi haklarındandır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test