Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – İnkılap Tarihi – 1.Dönem – 2.Yazılı Soruları – Test 1

8. sınıfta işlenen İnkılap Tarihi dersinin 1.Dönem – 2.Yazılı Soruları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Kuva-i İnzibatiye
II.Demirci Mehmet Efe
III.Yörük Ali Efe
IV.Çerkez Ethem
TBMM’ye yönelik yukarıdaki ayaklanmalardan hangisi , kuva-i milliyecilerin çıkardığı isyanlardan değildir ?

#2 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Sakarya Meydan Muharebesinde söylediği sözdür ?

#3
Güney cephesinde _____ ile savaşıldı.
Doğu cephesinde ______ ile savaşıldı.
Batı cephesinde ______ ile savaşıldı.
Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir ?

#5 Atatürk’ e hangi savaşta gazilik ve mareşallik unvanı verilmiştir ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasında TBMM’yi temsil etmiştir ?

#7 ” Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ” Atatürk bu sözüyle İzmir suikastının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğunu vurgulamıştır ?

#8 İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmek ve Osmanlıyı savaş dışı bırakmak için açtıkları cephe hangisidir ?

#9 Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. İnönü savaşından sonra meydana gelmemiştir ?

#10 Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı ile ilgili eserlerden biridir ?

#11 Aşağıdakilerden hangisinde Meclis-i Mebusan’ın açılmasıyla ilgili karar yoktur ?

#12 M.Kemal’in eğitime verdiği önemi aşağıdaki yaptıklarından hangisi kanıtlamaktadır ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin amaçları arasında gösterilemez ?

#14 TBMM’nin açılmasından sonra kabul edilen ilk anayasanın aşağıdaki maddelerinden hangisinde ulusal egemenlik düşüncesi yoktur ?

#15 Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. İnönü savaşından sonra meydana gelmemiştir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test