Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – İnkılap Tarihi – 1.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

8. sınıfta işlenen İnkılap Tarihi dersinin 1.Dönem – 1.Yazılı Soruları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıda verilenler hangisi kültürel hayat alanına girmektedir ?

#2 Atatürk’ü sosyal hayatını etkileyen en önemli şehir aşağıdakilerden hangisidir ?

#3
Havza genelgesi esnasında tüm yurtta işgaller protesto edilmesi istendi – (……)
Sivas kongresinde milli cemiyetle bir çatı altında toplanıldı. – (…..)
Misak-ı Milli’de vatan bir bütündür parçalanamaz maddesinin yer alması – (……)
Yukarıda noktalı yerlere uygun kavramlar getirildiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalmaktadır ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ nin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalaması nedenleri arasında gösterilebilir ?

#5 Aşağıdakilerden hangisi 9. Ordu Müfettişliği görevine son verilen Mustafa Kemal’in hiçbir resmi görevi kalmamasına rağmen milli mücadeleyi sürdürmesi hangi kişisel özelliğini ön plana atmaktadır ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler arasında yer almamaktadır ?

#7 Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabından sonra ham madde ve pazar arayışına sebep olan en önemli nedendir ?

#8 ” Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı feda edeceğim ”
Yukarıda verilen cümlede Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği daha fazla ön plandadır ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı siyasi nedenleri arasında gösterilebilir ?

#10
Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında Selanik ve Sofya şehirleri etkili olmuştur. ( )
Atatürk’ün yabancı diline olan ilgisi sayesinde Batı kültürünü yakından takip ederdi. ( )
Atatürk askerlik dışında bilim dallarına ilgi göstermemiştir. ( )
Yukarıda verilen parantezlere doğru-yanlış getirilmesi istenmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

#11 Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı sırasında düşman işgalinin nereden çıkarma yapacağını tahmin etmiş gerekli önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında çok etkili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Musfafa Kemal Atatürk’ün sahip olduğu özellikler arasında gösterilebilir ?

#12 Aşağıda verilen bilgilendirmelerden hangisi yanlıştır ?

#13 Aşağıda verilen şehirlerden hangilerinde Mustafa Kemal Atatürk eğitim amaçlı bulunmuştur ?

#14 Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan Milli Cemiyetler, aşağıdakilerden hangisi sonrası ” Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri” adı altında toplanmışlardır ?

#15 V.George : Orta Doğu’nun zengin petrol yataklarına ulaşmak ve bölgedeki çıkarları korumak amacıyla Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçtim., Buna göre V.George ifadesine dayanarak aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin amaçları arasında gösterilebilir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test