Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Din Kültürü – Kuran’da Akıl ve Bilgi – Test 1

8. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Kuran’da Akıl ve Bilgi konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Akıl ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#2 İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olup düşünme, kavrama, keşfetme ve yargılamanın ön koşuluna ne denir ?

#3 1. Doğru ile yanlışı ayırt etme kabiliyetidir. 2. İnsanın düşünmesi ve düşündüğünü özgürce ifade etmesini sağlar. 3. Körü körüne bir inanca bağlı olmayı sağlar. 4. Öğrenme, anlama ve yapma fonksiyonlarını sağlar. Yukarıda akıl ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#4 ” Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayacaksınız. ” ( Bakara suresi, 242. Ayet ) Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?

#5 Aşağıdakilerden hangisi aklı kullanarak elde edilecek sonuçlardan birisi değildir ?

#6 ” O; geceyi, gündüzü, Güneş’ i ve Ay’ ı hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah’ ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. ” ( Nahl suresi, 12. Ayet ) Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?

#7 1. Düşünmeyi sağlaması 2. Araştırmayı sağlaması 3. Kavramayı sağlaması 4. İç güdü ile hareket etmeyi sağlaması Yukarıdakilerden hangisi aklın işlevlerinden birisi değildir ?

#8 İnsan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#9 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#10 Allah insanları uyarmak için ayetler göndermiştir. Gönderilen ayetler Kur’an’ da geçen bilgi edinme yollarından hangisi ile ilgilidir ?

#11 Doğru bilginin önemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ a göre bilgi edinme yollarından birisi değildir ?

#13 Bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumuna ne denir ?

#14 Taassup ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#15 ” Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir ? Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir ? Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır ? ” ( Gâşiye suresi, 18- 20. Ayetler ) Verilen ayete göre hangi duyu organının kullanılması gerektiği vurgulanmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test