Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Din Kültürü – Kaza ve Kader – Test 1

8. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Kaza ve Kader konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 ” Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak ! Hiçbir çatlak (düzensizlik) görüyor musun ? ” Yukarıda verilen ayette aşağıdaki durumlardan hangilerine rastlanır ?

#2 ” Kim doğru yola giderse, sırf kendi iyiliği için gider; kim de sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder; Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez! Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz. ” ayeti neyi vurgulamaktadır ?

#3 ” Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. ” ayetinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

#4 Hiçbir şeyin gereksiz ve amaçsız yaratılmadığına dair ayet aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Toplumsal ahlak yasalarına uygun hareket etmek insanlara aşağıda verilen durumlardan hangisini kazandırmamaktadır ?

#6 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#7 1. İnsanlar barış ve huzur içinde yaşamak için toplumsal yasalara uymak zorundadır. 2. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. 3. Kur’an-ı Kerim’de toplum ahlakı hakkında birçok konuya değinilmiştir. 4. Allah evreni yoktan var etmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur ?

#8 Aşağıda verilen kavramlar ve açıklamalardan hangileri yanlıştır ?

#9 İnsanı diğer canlılardan ayıran ve dinimizde ise çokça vurgu yapılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 Allah’ın her şeyi belli ölçü ve düzene göre yaratmasına ……. denir. Toplumsal olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyan kurallara ve prensiplere Kur’an-ı Kerim’de ….. denir. Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

#11 İnsanın yaptığı tüm davranışlardan sorumlu olmasının nedenleri akıl sahibi ve ………… olmasıdır. Yukarıda verilen noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

#12 Dünya’nın sonun gelmesi ve yeni bir hayatın başlaması bunun zamanın yalnızca Allah’ın bildiği olay aşağıdakilerden hangisidir ?

#13 Dinimizde çalışmadan ve hak etmeden kazandığımız ……..ve …….. gibi kazançlar haramdır. Dinimizde “artma, çoğalma, bereket” anlamına gelen kelimeye ……. denilmektedir. Yukarıda verilen noktalı yerlere uygun ifadeler getirildiğinde boşta kalan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Dinen zengin sayılabilmesi ve zekat verebilmesi için kişinin sahip olacağı mal miktarına ne denilmektedir ?

#15 Aşağıda zekat ve zekatın nasıl verileceği hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test