Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Din Kültürü – Hz. Muhammed’in (sav) Hayatından Örnek Davranışlar – Test 2

8. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Hz. Muhammed’in (sav) Hayatından Örnek Davranışlar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Peygamber efendimiz (s.a.v) küçüklüğünden beri sıkıntılar içinde olmuş ve bunca sıkıntılara sabır etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri Peygamber efendimizin (s.a.v) çocukluğunda gerçekleşmiştir ?

#2 Peygamber efendimiz (s.a.v)’in dedesi vefat ettiğinde kendisi kaç yaşlarındaydı ?

#3 Kur’an-ı Kerim’de kul hakkından kaçınmaktan bahsedilmektedir. Buna göre Peygamber efendimiz (s.a.v) aşağıdaki hadislerinden hangisi kul hakkı ile ilgilidir ?

#4 Peygamber efendimiz (s.a.v) ilk evliliğini ticaretle uğraşan ve Mekke’nin en zenginlerinden olan …….. ile yapmıştır. Peygamber efendimiz’in (s.a.v) dürüst ve güvenilir oluşu …….. dikkatini çekmiş, ticari ortaklık yapmıştır. Yukarıda verilen noktalı yerlere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 ” Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış ! ” yanda verilen hadiste anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 Peygamber efendimiz (s.a.v) kendisine verilen görevi yerine getirmek için uğraşmış her türlü zorluğa ve baskıya rağmen yılmamış İslamiyeti tebliğ etmek için uğraşmıştır. Bu parçada Peygamber efendimiz (s.a.v)’in hangi özelliği üzerinde durulmuştur ?

#7 Hicretin 8. yılından Mekke’nin fethine giderken yolun kenarında bir köpeğin yavrularını emzirdiğini görmüş ve sahabelerden birini köpeğin rahatsız olmaması için ordu geçinceye kadar nöbet tutmasını söylemiştir. Yukarıda verilen metinde Peygamber efendimiz (s.a.v)’in hangi özelliğinden bahsedilmektedir ?

#8 Peygamber efendimiz (s.a.v), “Allah’ın haksız olarak bir serçeyi öldürenden kıyamet gününde hesap soracağını bildirmiştir. ” hadisinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?

#9 Peygamber efendimiz (s.a.v) su havzalarını, ırmakları ve gölleri kirletmemek konusunda uyarılarda bulunmuş ve hayvanları ihtiyacı olan suyun su havzalarında uzakta tutulmasını söylemiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilmektedir ?

#10 622 yılında Hicret sırasında Sevr Mağarası’nın içinde Hz. Ebu Bekir ile birlikte iken, müşrikler mağaranın ağzına gelince Hz. Ebu Bekir’e “Korkma Allah bizimle beraberdir.” demiştir. Buna göre Peygamber efendimiz (s.a.v)’in hangi özelliğinde bahsedilmektedir ?

#11 Hacerü’l-Esved’in yerine koyulması konusunda yaşanan anlaşmazlığı Peygamber efendimiz (s.a.v) taşı bir örtüye koyarak her kabileden bir kişin örtünün bir ucundan tutup yerine yerleştirilmesi sayesinde anlaşmazlığı çözmüştür. Bu parçada Peygamber efendimiz (s.a.v) hangi özelliği anlatılmaktadır ?

#12 Peygamber efendimiz (s.a.v)’in çocuklarından hangisi ondan sonra vefat etmiştir ?

#13 Allah’ü teala şöyle buyurmuştur : ” Kimin, bedenine, evladına veya malına bir musibet gelir, o da güzel sabrederse, Kıyamette ona hesap sormaya haya ederim. ” ayetinde aşağıda verilenlerden hangisine değinilmiştir ?

#14 ” Güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar. ” hadisinde aşağıda verilenlerden hangisine değinilmiştir ?

#15 ” Kazancın en temizi ve güzeli kişinin kendi eliyle elde ettiği kazanç iş ve hileden, hainlikten uzak meşru alışveriştir. ” hadisinde vurgulanmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test