Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

8.Sınıf – Din Kültürü – Hz. Muhammed’in (sav) Hayatından Örnek Davranışlar – Test 1

8. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Hz. Muhammed’in (sav) Hayatından Örnek Davranışlar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Hz. Muhammed (s.a.v) dil, ırk farketmeksizin herkese eşit şekilde yaklaşırdı. Buna göre Peygamber efendimizin (s.a.v) hangi özelliği üzerinde durulmaktadır ?

#2 Peygamber Efendimiz gençliğinde çok dürüst ve güvenilir olduğu için Mekkeliler tarafından ………. olarak anılmaktaydı. Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

#3 Peygamber efendimiz kendisine verilen sözleri yerine getirmiş ve emanetleri zarar görmeden tekrar sahibine vermiştir. Buna göre Peygamber efendimizin (s.a.v) hangi özelliği anlatılmak istenmiştir ?

#4 Allah’ın yarattığı canlılar arasında en üstün olanı insandır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?

#5 Bir gün birisi Hz. Hatice (r.a)’ye Hz. Muhammed’in (s.a.v) nasıl bir ahlakı olduğunu sorar. Hz. Hatice (r.a) ise ” Onun ahlakı ……..’dı ” demiştir. Yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir ?

#6 Peygamber efendimiz (s.a.v) peygamberlik görevini üstlendikten sonra Mekkeliler tarafından kötü söylemlerde bulunulmuştur. Doğruluğu ve dürüstlüğüne zarar verememişlerdir. Bunca asılsız yakıştırmalara rağmen aşağıdakilerden hangisini söylemediler ?

#7 1.Peygamber efendimiz (s.a.v) peygamberliği dönemince devamlı olarak eğitim ve öğretimle pek fazla ilgilenememiştir. 2.Suffe Mescidi Nebi’nin bir bölümüdür ve burada eğitim ve öğretim faaliyetleri günümüzde dahi devam etmektedir. 3.Mekke döneminde ibadetler dışında eğitim öğretim Dar’ül Erkam’da yapılmaktaydı. 4.Peygamberimiz iştişarelerde bulunurdu. Hatta Hendek savaşında Hendek kazılması fikrini istişare yaparak buldu. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlış bir ifade içermektedir ?

#8 Peygamber efedimizin (s.a.v) Medine’ye hicret ettiğinde yaptırdığı mescit ( ) Bu mescitte eğitim ve öğretim için yer alan bölüm ( ) Yukarıda verilen parantezlere gelmesi gereken uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir ?

#9 Peygamber efendimiz (s.a.v) istişareye önem verirdi. Hendek savaşı olmadan hendek kazılması fikrini aldığı kişi aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 Peygamber efendimiz (s.a.v) eğitme çok önem vermiştir. Buna göre Peygamber efendimiz (s.a.v) hangi savaştan sonra esirleri okuma ve yazma öğrettikten sonra serbest bırakmıştır ?

#11 Peygamber efendimiz (s.a.v) vahiy aldığı zaman korku ve endişe içinde önce eşinin yanına gitmiş sonra ise dönemin önemli bilginlerin Varaka’nın yanına gitmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.v) kimin tavsiyesi ile Varaka’nın yanına gitmiştir ?

#12 ” İlim tahsil etmek her müslüman erkek ve kadına farzdır. ” hadisinden yola çıkarak. Peygamber efendimiz (s.a.v) aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamızı istemiştir ?

#13 Peygamber efendimiz (s.a.v)’in 1.Akabe görüşmelerinden sonra yeni Müslüman olan altı Medineli ile birlikte İslam’ı öğretmesi için gönderdiği kişilerin başında yer alan ve İslam’ın Peygamber efendimizden (s.a.v) sonra ikinci öğretmeni kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Peygamber efendimiz (s.a.v) Mekke döneminde eğitim ve öğretim görevini yaptığı yer aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 ” Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğünde sıkıntıya düşmez. ” Yukarıda verilen hadiste Peygamber efendimiz (s.a.v) neye vurgu yapmak istemiştir ?

Testi Bitir

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test