Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7 Sınıf – Türkçe – Zarflar – Test 1

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Zarflar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Arkadaşlarımızla
II.Her zaman
III.İyi
IV.Geçinmeliyiz
Yukarıdaki cümlede sözcüklerden hangileri zarftır ?

#2 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ” güzel ” kelimesi bir eylemi nitelemiştir ?

#3
I.Arkadaşım konuyu çok güzel anlattı.
II.Alışverişi yarın yapacağım.
III.Sınava fazla çalışamadım.
IV.Sokağa yeni bir banka açılacak.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir ?

#4 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde fiil yer – yön bildiren bir sözcük tarafından nitelendirilmiştir ?

#5
I.Onun okulu bitirişini büyük küçük herkes sevinerek karşıladı.
II.Zavallı adam soğuktan titriyordu.
III.Çok çalışarak başaracağız evlatlarım umudunuzu yitirmeyin.
IV.Rahat rahat yatın, dinlenin, dinçleşin.
Yukarıdaki seçeneklerin hangisinde durum belirten sözcük diğerlerinden bir yönüyle farklıdır ?

#6 Aşağıda verilen cümlelerde bulunan ikilemelerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır ?

#7
I.Okula gidecek kitapları sapasağlam istiyorlar.
II.Bardağın içinde büsbütün bir erik duruyor.
III.Kıpkırmızı saçlarıyla dikkatleri büsbütün üstüne topluyor.
IV.Fotoğrafında öbek öbek çalılar görünüyordu.
Yukarıdaki seçeneklerin hangisinde pekiştirme zarfı kullanılmıştır ?

#8 Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde farklı yöntemle oluşturulmuş pekiştirme bulunur ?

#9 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ” kesinlik ” anlamı olan bir zarf bulunmaktadır ?

#10 Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde ” olasılık ” anlamı içeren bir zarf bulunmaktadır ?

#11 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde üleştirme anlamı içeren zarf bulunmaktadır ?

#12 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zarf yoktur ?

#13 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ” artık ” sözcüğü belirteç olarak kullanılmıştır ?

#14 Aşağıdakilerden hangisinde zarf yoktur ?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer – yön zarfı kullanılmıştır ?

Testi Bitir

4 üzerine düşünceler “7 Sınıf – Türkçe – Zarflar – Test 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test