Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Anlam – Test 3

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sözcükte Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 -Öğretmenime hediye aldım. -Bu soru çok basit bir soruydu. –Öykü okumayı çok seviyorum. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir ?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamış bir sözcük vardır ?

#3 ı.İlgi – Alaka ıı.Kırmızı – Al ııı.Konu – Olay ıv.Kıymetli – Değerli Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı sözcükler değildir ?

#4 Aşağıdakilerden hangisinde ” kanat ” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır ?

#5 ” Bu karanlıkta yolu zor buluruz. ” Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?

#7 ı.
Pazardaki sebzeler çok taze.
ıı.Yüksek yüksektepelere ev kurmasınlar.
ııı.Temiz elbiselerimi dolaptan çıkardım.
ıv.Kitap okumayı çok ama çok severim.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı yoktur ?

#8 Aşağıdaki cümlelerde hangisinde sözcük, gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?

#9 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır ?

#10
I.Geç – Erken
II.Yüksek – Alçak
III.Uzun – Küçük
IV.Fakir – Zengin
YukIIIrıdaki eşleştirmelerden hangisi zıt anlamlı değildir ?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur ?

#12 Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır ?

#13 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ” sıcak ” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır ?

#14 Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi sözcükler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır ?

#15 ” Ezmek ” sözcüğü aşağıd verilen cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test