Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12862 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Anlam – Test 3

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sözcükte Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: -Öğretmenime hediye aldım. -Bu soru çok basit bir soruydu. –Öykü okumayı çok seviyorum. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir ?

Soru #2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamış bir sözcük vardır ?

Soru #3: ı.İlgi – Alaka ıı.Kırmızı – Al ııı.Konu – Olay ıv.Kıymetli – Değerli Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı sözcükler değildir ?

Soru #4: Aşağıdakilerden hangisinde ” kanat ” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır ?

Soru #5: ” Bu karanlıkta yolu zor buluruz. ” Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #6: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?

Soru #7: ı.
Pazardaki sebzeler çok taze.
ıı.Yüksek yüksektepelere ev kurmasınlar.
ııı.Temiz elbiselerimi dolaptan çıkardım.
ıv.Kitap okumayı çok ama çok severim.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı yoktur ?

Soru #8: Aşağıdaki cümlelerde hangisinde sözcük, gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?

Soru #9: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır ?

Soru #10:
I.Geç – Erken
II.Yüksek – Alçak
III.Uzun – Küçük
IV.Fakir – Zengin
YukIIIrıdaki eşleştirmelerden hangisi zıt anlamlı değildir ?

Soru #11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur ?

Soru #12: Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır ?

Soru #13: Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi sözcükler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır ?

Soru #14: ” Ezmek ” sözcüğü aşağıd verilen cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır ?

Soru #15: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ” sıcak ” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test