Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12862 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Anlam – Test 2

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sözcükte Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1:
ı.Babam birdenbire öfkelendi.
ıı.Gittiği yerlere beni de sürüklemek istiyordu.
ııı.Bu sözler karşısında sinirlerine hakim olamadı.
ıv.Arkadaşım bana darıldı.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler arasında eş anlamlılık vardır ?

Soru #2: Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut an­lamlıdır ?

Soru #3: ” Ömrümüz uçsuz bucaksız yollarda geçiyor. ” Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ?

Soru #4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük yoktur ?

Soru #5: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yok­tur ?

Soru #6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” güzel ” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır ?

Soru #7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” göz ” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır ?

Soru #8: Hangisinde gerçek anlamı dışında kullanılan bir sözcük vardır ?Beni burada asla bulamaz.

Soru #9: ” Benim diyen adam bile bu işin altından kalkamaz. ” Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #10: ” Bu iş işte böyle yapılır. ” Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam hangisidir ?

Soru #11: ” Küçük ” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik anlamıyla kullanılmamıştır ?

Soru #12: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an­lamlı sözcük kullanılmamıştır ?

Soru #13: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” sürüklemek ” sözcüğü ” kötü bir sona doğru götürmek ” anlamında kullanılmıştır ?

Soru #14: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir ?

Soru #15: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” bol ” sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmamıştır ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test