Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Anlam – Test 2

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sözcükte Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
ı.Babam birdenbire öfkelendi.
ıı.Gittiği yerlere beni de sürüklemek istiyordu.
ııı.Bu sözler karşısında sinirlerine hakim olamadı.
ıv.Arkadaşım bana darıldı.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler arasında eş anlamlılık vardır ?

#2 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut an­lamlıdır ?

#3 ” Ömrümüz uçsuz bucaksız yollarda geçiyor. ” Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük yoktur ?

#5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yok­tur ?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” güzel ” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır ?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” göz ” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır ?

#8 Hangisinde gerçek anlamı dışında kullanılan bir sözcük vardır ?Beni burada asla bulamaz.

#9 ” Benim diyen adam bile bu işin altından kalkamaz. ” Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 ” Bu iş işte böyle yapılır. ” Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam hangisidir ?

#11 ” Küçük ” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik anlamıyla kullanılmamıştır ?

#12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an­lamlı sözcük kullanılmamıştır ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” sürüklemek ” sözcüğü ” kötü bir sona doğru götürmek ” anlamında kullanılmıştır ?

#14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir ?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” bol ” sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmamıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test