Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Sıfatlar – Test 3

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sıfatlar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
ı.Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı.
ıı.Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı,
ııı.Uykuya varmak için bu hazin günde erken
ıv.Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
Numaralanmış dizelerden hangisinde sıfat yoktur ?

#2
ı.Ay, mavi bir denizi aydınlatıyor.
ıı.Bu çiçek kokusu senden mi geliyor?
ııı.Hangi sese koşsam, sen değil.
ıv.Başka çocuklar çevrelerdi çocukları.
Yukarıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük sıfat değildir ?

#3 Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde paylaştırma sayı sıfatı vardır ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur ?

#5 ” Küçük izciler, ellerindeki bayrakları en yüksek tepenin doruğuna diktiler. ” Cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat değildir ?

#6 ” Doğru ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde sıfat (ön ad) görevindedir ?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır ?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat vardır ?

#9 Hangi seçenekte ikileme sıfat olarak kullanılmıştır ?

#10 Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfattır ?

#11 Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır ?

#12 Hangi kelime grubunda sıfat vardır ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır ?

#14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” bir ” sözcüğü sayı sıfatı değildir ?

#15 ” Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısım m,p,r,s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir ön ek olarak sıfatın başına getirilir. ” Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan pekiştirme sıfatı kullanılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test