Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Parçada Anlam – Test 3

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Parçada Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 ” Okuma zevki, eline ne geçerse, gelişigüzel değil, iyiyi kötüden ayırt ederek, kaliteliyi ayırarak, seçerek okumaktır. ” Yukarıda verilen cümleye göre, okuma zevki nasıl kazanılır ?

#2 ” Mutlu olma sanatını çocuklara öğretmeleri gerekirdi; felaket başımıza çöktüğünde değil; büyük bir sıkıntımız olmadığı, hayatın acılıklarının ufak tefek aksamalardan ibaret olduğu zamanlarda. ” Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki paragrafın anlatmak istediği düşünce ile aynı doğrultudadır ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özlem duygusu hâkimdir ?

#4 I – İkisi de dil cinayetidir. II – Toplu iğne çalanla milyarları çalanın ortak adının hırsız olması gibi… III – Dil hatalarının azı çoğu olmaz. IV – Bir kelimeyi yanlış kullanmakla, Türkçeyi topyekün inkâr etmek arasında bir fark yoktur. Yukarıdaki cümlelerle bir parça oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır ?

#5 Bir anne, her şeyden önce çocuğunu düşünerek streslerden, sinirlilikten kaçınmalıdır. Yalnız anne mi? Baba ve etrafı da bunu düşünmelidir. Çocuğun ileride sakin, akıllı, mantıklı bir insan olabilmesi için bütün ailenin tedbir alması gerekir. Çocuk, anne karnındayken bu tedbir alınmaya başlanmalı. Çünkü annenin korunması demek bebeğin korunması demektir. Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek ana düşünce hangi şıkta doğru verilmiştir ?

#6 Sanat yaratmaktır. Yaratmak ise özgürlükle olur. Gerçek sanatçı eserini şu ya da bu yasanın baskısı altında bırakmaz. Andre Gide ” Kalpazanlar ” adlı eserinde şöyle der: Niçin bu kitabı yazdım ? Yazmam gerektiği için… Bütün bunları içimde taşısaydım sanırım rahat ölmezdim.’ Bu parçanın anlatımında hangisi anlatım tekniği kullanılmıştır ?

#7 Yaptığı iyilikleri başkaları duysun, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, ismi dillerde dolaşmak şartıyla iyilik yapan adamdan pek hayır gelmez. Yukarıdaki parçada insanın hangi özelliği eleştirilmektedir ?

#8 ” Bana öyle geliyor ki, bu yıl çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar toprağımızı şenlendirmeye cesaret edemeyecek. ” Diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

#9 ” Bu kitabı okuyan herkes ondan çok şey bulur. Üzerinde iyice düşünülmesi gereken önemli saptamalar var. Yazarın asıl amacı dünyayı bize tanıtmak. Ama bu dünyanın çirkin değil, iyi yönlerini seriyor gözler önüne. Biz de doğal olarak güzel şeyler düşünüyoruz. ” Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur ?

#10 İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizlik ve karanlık çökmüştü. Nezihe, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp, pencereye doğru yürüdü. Evler, sokağa asılmış çamaşırla pazar yerinden dönen yorgun kadınlar ve beklemeyi anımsatan bir çınar… Annesi şu sokağın başında görünüverse, yeniden başlayacaktı yaşam. Parçaya göre Nezihe’nin sıkıntısının nedeni nedir ?

#11 Sabahları gazete satıyormuş. Bazen beş, hatta – bana nasıl etki ettiğini görmek için başını çevirdi – yedi milyon kazanıyormuş. Öğleden sonra paket taşıyormuş. Akşamları yine gazete satarmış. Her gün on üç, on beş, yirmi milyon lira bile kazanıyormuş.” Yukarıdaki parçada yazar, hangisini anlatmıştır ?

#12 Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış; ama üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de: “Bunlar daha koruk, zaten yenilmez.” demiş. Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir ?

#13 “Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın, Sanatkârdın, deniz kadar engin, Kimsenin görmediğini görürdü, Sevgiyle bakan gözlerin” Yukarıdaki dörtlükte ağırlıklı olarak hangi duygu işlenmiştir ?

#14 ” Kilim, Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine kadar yaygındır. Bazen çorap olur bazen kuşak… Anadolu kızı, çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı, kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur. Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür. ” (14. ve 15. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.) Metne göre Anadolu’ nun kızları neyle övünür ?

#15 Metne göre kilim, Anadolu için nedir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test