Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Fiiller – Test 3

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Fiiller konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisinde bir anlam kayması vardır ?

#2
ı.Babam, bize askerlik anılarını anlatmaya bayılır.
ııYeni elemanlar gelince yaptığımız işler hafifledi.
ııı.Arkadaşları onunla dalga geçince çok bozuldu.
ıv.İnşaata çalışmaya gidince şantiyede kalacak.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil türemiş yapılı değildir ?

#3
ı.Uyuyakalmışım – Sürerlik fiili
ıı.Bekleyedurun – Yaklaşma fiili
ıııKanıtlayabilirim – Yeterlik fiili
ıv.Değiştiriverdi – Tezlik fiili
Yukarıdaki fiillerden hangisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylemin kipinde anlam kayması vardır ?

#5 ” Dün akşamki derbiyi Trabzonspor kazandı. ” Yukarıdaki cümlede fiilin yapısına göre türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi istek kipi ile çekimlenmiştir ?

#7 ” Yarın ki maça gideceğimiz için seviniyorum. ” Yukarıdaki cümlede fiilin yapısına göre türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik eylemlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır ?

#9 Aşağıdaki fiillerin hangisinde kip eki kendi anlamı dışında kullanılmıştır ?

#10 ” Ağaçtan düşeyazdım. ” cümlesindeki fiilin yapı bakımından benzeri aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 ” Kadın, yaşadığı olumsuzlukların hepsine sabretti. ” Yukarıdaki cümlede fiilin yapısına göre türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#12 Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisi yardımcı fiille oluşmuştur ?

#13 Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik fiildir ?

#14 Aşağıdakilerden hangisinde şimdiki zaman kipi geniş zaman anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır ?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipi farklıdır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test