Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Fiiller – Test 1

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Fiiller konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki fiillerden hangisi bir iş bildirmektedir ?

#2 ” Bazı eylemler isim fiil eklerini alarak bir varlığa ad olurlar. Artık bu sözcükler eylemsi değillerdir. Bu kelimeler olumsuzluk eklerini de almazlar. ” Hangi seçenekte açıklamaya uygun bir kelime vardır ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılmasının gerekliliği söz konusudur ?

#4 ” Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. ” cümlesindeki fiillerin kipi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir zarf fiil kullanılmıştır ?

#6 ” Bazı bağ fiiller cümlede sıfat olarak görev alabilirler. ” Hangi seçenekte açıklamaya uygun örnek vardır ?

#7 ” Bazı fiiller eylemsi eklerini alarak isim olurlar ve isimlerin aldıkları ekleri alırlar. ” Hangi seçenekte iyelik ekini almış isim vardır ?

#8 Hangi seçenekte bağ fiil yoktur ?

#9 Hangi seçenekte isim fiil yoktur ?

#10 Aşağıdaki fiillerin hangisinde eylem ” iş – oluş – hareket ” bildirecek şekilde sıralanmıştır ?

#11 Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığını belirten bir fiilimsi kullanılmıştır ?

#12 Hangi seçenekte fiilimsi kendisinden sonra gelen fiilden hemen önce yapılmış anlamı verir ?

#13 Aşağıdakilerden hangisinde bir fiilimsi ek fiil alarak yüklem olmuştur ?

#14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapılmış, bitmiştir ?

#15
I.Yürümek
II.Paslanmak
III.Anlatmak
IV.Gitmek
Yukarıdaki fiillerden hangisi, varlıkta meydana gelen değişimi ifade etmektedir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test