Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12862 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Fiiller – Test 1

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Fiiller konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Aşağıdaki fiillerden hangisi bir iş bildirmektedir ?

Soru #2: ” Bazı eylemler isim fiil eklerini alarak bir varlığa ad olurlar. Artık bu sözcükler eylemsi değillerdir. Bu kelimeler olumsuzluk eklerini de almazlar. ” Hangi seçenekte açıklamaya uygun bir kelime vardır ?

Soru #3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılmasının gerekliliği söz konusudur ?

Soru #4: ” Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. ” cümlesindeki fiillerin kipi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #5: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir zarf fiil kullanılmıştır ?

Soru #6: ” Bazı bağ fiiller cümlede sıfat olarak görev alabilirler. ” Hangi seçenekte açıklamaya uygun örnek vardır ?

Soru #7: ” Bazı fiiller eylemsi eklerini alarak isim olurlar ve isimlerin aldıkları ekleri alırlar. ” Hangi seçenekte iyelik ekini almış isim vardır ?

Soru #8: Hangi seçenekte bağ fiil yoktur ?

Soru #9: Hangi seçenekte isim fiil yoktur ?

Soru #10: Aşağıdaki fiillerin hangisinde eylem ” iş – oluş – hareket ” bildirecek şekilde sıralanmıştır ?

Soru #11: Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığını belirten bir fiilimsi kullanılmıştır ?

Soru #12: Hangi seçenekte fiilimsi kendisinden sonra gelen fiilden hemen önce yapılmış anlamı verir ?

Soru #13: Aşağıdakilerden hangisinde bir fiilimsi ek fiil alarak yüklem olmuştur ?

Soru #14: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapılmış, bitmiştir ?

Soru #15:
I.Yürümek
II.Paslanmak
III.Anlatmak
IV.Gitmek
Yukarıdaki fiillerden hangisi, varlıkta meydana gelen değişimi ifade etmektedir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test