Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Edebi Türler ve Söz Sanatları – Test 3

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Edebi Türler ve Söz Sanatları konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Bir kişinin hayatının bir başkası tarafından anlatıldığı düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#2 Adana… Uygarlığın ve eski medeniyetlerin şehri… Adana, Akdeniz kıyılarına yakın olan 01 plakalı, çok şirin bir ilimizdir. 1.5 milyon nüfusu ile en büyük beşinci şehirdir. Adana’ nın ortasından çok güzel bir nehir geçtiğini ve şehrin şahdamarı özelliğinde olduğunu, 6 minareli bir camisi bulunduğunu biliyor muydunuz ? Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yoktur ?

#4 Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul’ da doğdu. Emir Buhari Mahalle Mektebi’ ne 4 yaşında başladı. Fatih Merkez Rüştiyesinde eğitimine devam etti. Daha sonra Mülkiye Mektebinin lidadi bölümünü bitirdi. Arapçayı babasından öğrendi. Esad Dede’den İran edebiyatı dersleri aldı. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#5
ı.Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
ıı.Kişi kadrosu geniştir.
ııı.Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
ıv.Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
v.Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?

#7 Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?

#8
ı.Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
ıı.Yer ve zaman belli değildir.
ııı.Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
ıv.Genellikle bir tekerleme ile başlar.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?

#9
ı.Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
ıı.Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
ııı.Gündelik bir dil kullanılır.
ıv.Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 1980 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde doğmuşum. Annem ev hanımı, babam ise uzun yıllar devlet memuru yapmış, doğduğum yıllarda ticaretle uğraşan bir adamdı. Sivas’ta bir müddet yaşadıktan sonra İstanbul’a göç etmemiz, benim okul çağına gelmemle gerçekleşmiş. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#12 ” Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan uzun yazılara ………………denir. ” noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir ?

#13 Aşağıdaki edebî türlerin hangisinde duygu ve hayâl unsurlarına yer verilmez ?

#14 Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış.Hasta ve çok zayıflamış olan kurt ayakta zor durabiliyormuş.Köpek kurdun bu haline çok üzülmüş. ” Ne kadar kötü görünüyorsun böyle kurt kardeş? ” demiş. ” Herkes bizi düşman bilse de biz uzaktan akrabayız.Doğrusu sana yardım etmek isterim.” “Hiç sorma.” demiş kurt.”Ağır bir hastalığa yakalandığım için uzun süre avlanamadım. Şimdi iyileştim ama bir av yakalayacak kadar gücüm kalmadı artık. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#15 Masal türü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Testi Bitir

Bir düşünce üzerine “7.Sınıf – Türkçe – Edebi Türler ve Söz Sanatları – Test 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test