Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12862 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Deyimler ve Atasözleri – Test 3

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Deyimler ve Atasözleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Aşağıda verilen atasözü veya deyimlerden hangisinin karşılaştırması doğru yapılmıştır ?

Soru #2: Aşağıda verilen deyimlerin hangisinde kuşkulanılan bir durum söz konusudur ?

Soru #3: Aşağıda verilen deyimlerden hangisinin ifade ettiği duygu yanlış gösterilmiştir ?

Soru #4: ” Kadıncağız, ailesi için saçını süpürge etmişti. ” deyimde anlatılmak istenilen durum aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #5: Aşağıda verilen deyimlerden hangisi sevinen, mutlu olan birini ifade etmektedir ?

Soru #6:
ı.Sakla samanı, gelir zamanı.
ıı.Bugünün işini yarına bırakma.
ııı.El elin eşeğini türkü söyleyerek çağırırmış.
ıv.Ak akçe kara gün içindir.
Yukarıda verilen atasözlerinden hangileri “tutumluluk” ile ilgilidir ?

Soru #7:
ı.Üzüm üzüme baka baka kararırmış.
ıı.Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
ııı.Körle yatan şaşı kalkarmış.
ıv.Denize düşen yılana sarılır.
Yukarıda verilen atasözlerinden hangileri anlamca ifadeyi içermektedir ?

Soru #8: ” Öyle durumlar var ki o durumun içinde olan kimseleri rahatsız eder ama dışarıdan bakan biri için çok dikkat çekici ve cazip gelir. ” Yukarıdaki fadeyi en iyi şekilde açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #9: Aşağıda verilen deyim veya atasözlerinden hangileri “ince eleyip sık dokumak” anlamına gelmektedir ?

Soru #10: ” Çok tehlikeli işler içinde bulunan birisi, kendisine yardımcı olması için daha büyük tehlikeli kimselerden yardım umması ” Yukarıda verilen ifadeyi en iyi şekilde anlatan deyim veya atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #11: Aşağıda verilen deyim ve atasözlerinin ifade ettiği durumlar verilmektedir. Buna göre hangi seçenek yanlıştır ?

Soru #12: “Olmuşla ölmüşe çare yok.” atasözünü en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #13: ” Mehmet, teknolojik aletlere fazla para harcadığı için bütün malını ve parasını kaybetti. ” Yukarıda verilen ifadeye en uygun atasözü veya deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #14: ” Hayatta yaptığın bir faaliyetten veya işten başarı bekliyorsan bunun için herkesten daha çok gayret göstermeli ve çalışmalısın. ” Yukarıda verilen metine benzer atasözü veya deyim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmektedir ?

Soru #15: İşlerini yapmakta her zaman geciken ve sürekli yapacağı işleri erteleyen birine söylenebilir atasözü veya deyim aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde doğru verilmektedir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test