Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – Deyimler ve Atasözleri – Test 2

7. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Deyimler ve Atasözleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 ” Ansızın olan bir şey için kullanılır. ” Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

#2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur ?

#3 Gerçek, doğru, adalet, insaf ve haklı kazanç hiçbir şekilde yok edilemez. Kişinin hakkı olan şey ya bu dünyada, ya da öbür dünyada kendisine verilir. Hakkı hor görenler, çiğnemeye kalkışanlar, inkâr edenler büyük bir aldanış içindedirler. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#4 ” Bir olayda etkili olmak ” anlamına gelen deyim aşağıdakîlerden hangisidir ?

#5 Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir ?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir ?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklayıcısıyla birlikte verilmemiştir ?

#8 İyi yetişmiş, kişilikli, anlayışlı, duyarlı kişiler kendilerine söylenen sözü, ilk söylenişinde anlarlar ve sözün gereğini yerine getirirler. Bir sözü defalarca söyleten, söyleyeni zorlayan, çıkmaza sokan kimselerde ise, bir kavrayış noksanlığı, bir ahlâk eksikliği var sayılabilir. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

#9 ” Bir sıkıntı esnasında gelecekte uzlaşabileceğini göstermek ve bunu hissettirecek sözler söylemek. ” Açıklamaya uygun düşen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “ Delirmek, kendine engel olamayacak kadar çıldırmak ” anlamı vardır ?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir ?

#13 Aşağıdakilerin hangisinde deyim kullanılmamıştır ?

#14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla verilmemiştir ?

#15 Son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelen, çaresiz kalan, kurtuluş için bir çıkar yol bulamayan kişi, bu kötü durumdan kurtulmak için her türlü yola başvurur. Öyle ki, en tehlikeli şeylere bile sarılmaya çalışır, onlardan yardım bekler. Çünkü hiçbir tutar seçeneği kalmamıştır. Açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test