Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Türkçe – 2.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Türkçe dersinin 2.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 20 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi, emek harcamadan ele geçirilmiş bir kazancın gereksiz yere harcanıp tükeneceğini anlatır?

#2 “Ekmek yiyebilmek için buğday ekmek gerekir.” Cümlesindeki altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#3 “Ali karşısındaki kalabalığa durmadan bağırıyor öfkeyle nutuk atıyordu.“ Cümlesinde “nutuk atmak” deyiminin anlamı nedir?

#4 Aşağıdaki kelimelerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin son harfi ünsüz yumuşamasına uğramaz?

#5 “Herhangi bir konuyu kanıtlamak için yazılan yazılara ……………..; geçmişte yaşadığımız ilginç olayları anlatan yazılara ise ………….. denir.” Boşluklara hangi terimler gelmelidir?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir anlatım söz konusudur?

#7 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül kaldırılırsa anlam karışıklığına neden olur?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön zarfı kullanılmıştır?

#9 “İşler asla …………. değildir, yeter ki………… olanları parçalara böl¬meyi bilelim.”
Yukarıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan sözcük çifti hangisidir?

#10 En çok özlediğim şey neşe olmuştur. Sonraları mutlu oldum ama mutluluk, neşenin yanında güneşle elektrik lambası gibidir. Mutluluğun hep bir nedeni vardır. Bir şeyler nedeniyle mutlu olunur. Varlığı dışarıdan bir olaya bağlıdır. Oysa neşenin belirli bir nedeni yoktur. Belki de hiç yoktan sarar seni. Varlığı güneşe benzer, kendi yüreğinin ısısıyla yakar. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi ”her zaman” anlamı taşımaktadır?

#12 Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin (‘) kullanılmasına gerek yoktur?

#14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?

#15 Aşağıdaki fiillerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

#16 “Başkasına bir kötülük yapmadan önce, bu kötülüğü kendine yapılmış gibi düşün.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

#17
– Bu güzel çiçekleri nereden aldın ( )
– Arkadaşlarımdan biri getirdi ( )
– Kim ( )
– Tanırsın onu, adı şey ( )
Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır?

#19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’bir başkasından duyma‘’ anlamı taşımaktadır?

#20 Aşağıdakilerden hangisi oluş fiilidir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test