Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Göç – Test 1

7. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Göç konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Büyük şehirlerin daha fazla göç almasında hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur ?

#2 Yılın belli mevsimlerinde yaşadıkları yerden başka yerlere çalışmaya giden belli bir süre çalıştıktan sonra tekrar evlerine dönen işçiler hangi tür göçü yapmış olurlar ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde büyük kentlere göçün sebeplerinden biri değildir ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi bir göç şekli değildir ?

#5
Türkiye nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir.
Köy nüfusu oranı 1927′ de %81 iken 1990′ da %40′ a düşmüştür.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz ?

#6
I.Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus değişimi
II.Türklerin Orta Asya’dan göç etmesi
III.Müslümanların Hac’ca gitmesi
IV.Albert Einstein’in Almanya’dan ABD’ye gitmesi
Yukarıdakilerden hangisi mübadele göçüne örnektir ?

#7 Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir ?

#8 Genel nüfus sayımları ile ülkemizdeki insan sayıları tespit edilir ve nüfusla ilgili bazı özellikler hakkında bilgi toplanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?

#9 Aşağıdakilerden hangisi göçlerin nedenlerinden değildir ?

#10 Günümüzde yapılan nüfus sayımlarının amacı; nüfusun genel yapısı hakkında bilgileri inceleyerek ülkenin kalkınma hedeflerini belirlemektedir. Buna göre ülkemizde bu amaçları belirlemek amacıyla çalışan kurum hangisidir ?

#11 Aşağıda nüfusu kalabalık olan yerler ve sebepleri eşleştirilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

#12 Cumhuriyetin ilk yıllarında 691 bin olan İstanbul nüfusu 2000 bin yılına gelindiğinde 9 milyonu bulmuştur. Bu durumun ortaya çıkma nedenleri aşağıdakilerden hangisidir ?

#13 Bir ülkede nüfus artışına doğumların fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılarda bulunur. Buna göre Türkiye’ deki nüfus miktarının yıllara göre artmasında hangisinin etkisi yoktur?

#14 Aşağıdakilerden hangisi göçün sonuçlarındandır ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi deprem nedenli göç faaliyetidir ?

Testi Bitir

Bir düşünce üzerine “7.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Göç – Test 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test