Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 2.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 2.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Osmanlılarda ikta askerlerinin yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?

#2 Krallıkların yıkılarak ulus egemenliğine dayalı yönetimlerin kurulmasında etkili olan Milliyetçilik akımı aşağıdakilerden hangisin sonucunda dünyaya yayılmaya başlamıştır?

#3 Eski Türklerde Kurultay’da hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

#4 Sanayi İnkılâbından sonra hızla fabri­kaların kurulması öncelikle aşağıdaki­lerden hangisini olumsuz yönde etkile­miştir?

#5 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan konulardan değildir?

#6 Osmanlı toprak sisteminde ,toprağı üst üste üç yıl boş bırakan kişiden toprak alınırdı. Aşağıdakilerden hangisi ,böyle bir uygulamanın temel nedenidir?

#7 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden değildir?

#8 1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Çanakkale cephesini açma nedenleri arasında hangisi yoktur?

#9 Hangisi ,anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?

#10 Dünyada bazı yerlerde nüfus yoğunluğu az, bazı yerlerde fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfusun az olmasının sebebidir?

#11 Aşağıdakilerden hangisi TBMM’de “Yasama” yetkisi kullanılırken, örneğin “Eğitim”le ilgili yasa maddesi kabul edilirken izlenen yollardan değildir?

#12
-Bağımsız Mahkemeler
-Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
-Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

#13 Ülkemizde din, dil, sınıf cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün vatandaşlar yasalar karşısında eşittir. Bu anlayış, devletimizin aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle bağdaşır?

#14 Osmanlı Devleti’nde usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumlara ne denir?

#15 Birinci Dünya Savaşı sonrası dünyada barışı korumak için kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Sivil toplum örgütleri aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik çalışmalarda bulunamaz?

#17 Bir ülkenin kralı ülkeyi tek başına, kafasına göre idare temektedir ve durmadan insanlara emirler vermektedir. Kralın emirlerini dinlemeyenler ve itiraz edenler ceza almaktadır. Bu krallıkta hangi rejim uygulanmaktadır?

#18 Aşağıdakilerden hangisi “Lale Devri”ne ait bir gelişme değildir?

#19 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#20 Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test