Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 2.Dönem – 2.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 2.Dönem – 2.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Çin’ den başlayıp Avrupa’ ya uzanan, zaman zaman Çinliler ile Türkler arasında savaşlara sebep olan yolun adı nedir ?

#2 İstanbul boğazının en önemli özelliği Avrupa ile Asya’ yı birbirinden ayıran, sınır konumunda olan bir geçit olmasıdır.
Yukarıda verilen cümle İstanbul boğazının hangi özelliğini ortaya koymaktadır ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz ?

#4 Sanayi devriminin bir başka sonucu da hızlı sanayileşen ülkeler arasında başlayan gerginliktir. Ülkeler doğal kaynak ve pazar kapmak için adeta yarışmaya başladılar. Bu yarış gitgide artan bir hızla, kanlı ya da kansız savaşlarla, günümüze kadar süregelmiştir.
Yukarıdaki paragraf sanayi devriminin sonuçlarından hangisi ile ilgilidir ?

#5 Osmanlı Devleti’ nde Divan teşkilatı aşağıdakilerden hangisi zamanında kurulmuştur ?

#6 Osmanlı Devleti’ nde meşrutiyet ne zaman ve hangi padişah döneminde ilan edilmiştir ?

#7
I.Devletin rejimi
II.Devletin nitelikleri
III.Bağımsızlık sembolleri
IV.Türk dış politikasının esasları
1982 Anayasası’ nın değiştirilemez maddeleri arasında yukarıdakilerden hangisi yer almaz ?

#8 Hiç kimse inancından dolayı dışlanamaz.
Yukarıdaki cümlede Türkiye Cumhuriyeti’ nin hangi özelliği vurgulanmıştır ?

#9 Sanayi İnkılabı 18. yüzyılda hangi ülkede başlamıştır ?

#10 Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından biri değildir ?

#11 Osmanlı Devleti’ nde hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir egemenlik anlayışı hangi padişah döneminde başlamıştır ?

#12
I.Bağımsız mahkemeler
II.Cumhurbaşkanı
III.Bakanlar kurulu
Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri yürütme yetkisini kullanabilir ?

#13 Ülkemizde, herkes yasalara uymakla yükümlüdür. Vatandaşların, temel hak ve özgürlükleri yasalarda yer almaktadır. Bu bilgilerde ülkemizin daha çok hangi özelliğinden söz edilmektedir

#14 Aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra milliyetçilik akımı dünyada hızla yayılmaya başlamıştır ?

#15 Tımar sistemi Selçuklu döneminde uygulanan hangi sistemin devamı niteliğini taşır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test