Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 2.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 2.Dönem – 1.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Reform ile birlikte Avrupa’ da hangi alanda düzenlemeler yapılmıştır ?

#2 Tıp alanında tanınan ve Avicenna lakabı ile bilinen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 16.yy da Katolik Kilisesinde meydana gelen yeniliklere ne ad verilir ?

#4 Devletler arasında rekabete ve sömürgeciliğin başlamasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Yazıyı ilk bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

#6 Aşağıda verilenlerden hangisi reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir ?

#7 Reformun hareketleri ilk hangi ülkede başlamıştır ?

#8 Malazgirt Savaşı’ nın tarihi aşağıdakilerden hangisidir ?

#9 Reform hareketleri sonucunda Katolik Kilisesi güç kaybetmiş ve Avrupa’ da yeni mezhepler doğmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden değildir ?

#10 Rönesans ilk olarak hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır?

#11 Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidilmesi ve yeni ülkelerin keşfedilmesi aşağıdaki hangi bilimsel gelişmenin sonucudur ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir ?

#13 Aşağıdaki şeçeneklerde Türk İslam bilginleri ve eserleriyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

#14 Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi ressamlarından birisi değildir ?

#15 İlk Çağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test