Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 1.Dönem – 2.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 1.Dönem – 2.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan biri değildir ?

#2 Fransa’ya Kapitülasyonlar verilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Osmanlılar Baharat Yoluna sahip olabilmek için, hangi devlete son vermişlerdir ?

#4 Anadolu Türk Siyasal birliği hangi padişah zamanında tamamlanmıştır ?

#5 Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan aşağıdaki anlaşmaların hangisini imzalayarak çekilmiştir ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden değildir ?

#7 Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi’ni Bağdat’ta kuran devlet, aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordunun davalarına bakan, Divan-ı Hümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi geçici göçlerden biridir ?

#10 Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nın eğitimi geliştirmek için yaptığı çalışmalardan biridir ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin olumlu sonuçlarından değildir ?

#13 Türkiye’de yoğun nüfuslanan merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımını hangi padişah yaptırmıştır ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının ülkesinde ticaretin gelişmesine yönelik olarak yapılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test