Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 1.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 1.Dönem – 1.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide bulunması gerek özellikler arasında yer almamaktadır ?

#2 Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlış ifade içermektedir ?

#3
İletişim araçaları ……………. oluşturmakta etkilidir.
Yunus Nadi ve Halide Edip …………. kurmuşlardır.
Basın hürdür ve ………….. edilemez.
Yukarıda verilen noktalı yerlere uygun ifadeler getirildiğinde hangisi dışta kalmaktadır ?

#4 Aşağıda verilenlerden hangisi beşeri unsurlara örnek gösterilememektedir ?

#5
Ülkemizde radyo ve televizyon programlarını denetleyen kuruluştur.( …………..)
Bir ülkede yetişmiş eğimli kişilerin daha uygun şartlar altında başka ülkeye gitmelerine denir. ( …………… )
Mustafa Kemal Atatürk’ün (…………. kongresinde) kurduğu gazete (…………………) dir.
Yukarıda verilen cümlelerin karşındaki parantezlere getirilebilecek en uygun ifadeler hangisinde doğru verilmektedir ?

#6 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#7 Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının etkileri arasında gösterilemez ?

#8 Aşağıdakilerden hangisi insanların köyden kente göç etmesinin nedenleri arasında gösterilememektedir ?

#9 Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin nüfus oranı diğerlerine göre daha azdır ?

#10 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış ifade içermektedir ?

#11
………. nüfusu etkiyen en önemli doğa olaylarından biridir.
Atatürk’ün Fethi Okyar ile çıkardığı gazetenin ismi ………….. dir.
Yukarıda verilen noktalı yerlere gelebilecek en uygun ifadeler hangi şıkta yer almaktadır ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi iç göçlerin nedenleri arasında yer almamaktadır ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri arasında yer almamaktadır ?

#14 Aşağıdakilerde hangisi Haçlı Seferinin nedenleri ve teknik sonuçları arasında gösterilemez ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi padişahları arasında gösterilemez ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test