Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Matematik – 2.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Matematik dersinin 2.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 5 öğrenci arasından bir başkan ve başkan yardımıcısı kaç değişik şekilde seçilebilir?

#2 7! = a olduğuna göre, 9! in ”a” cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

#3 Yaş ortalaması 22 olan 7 kişilik bir gruptan yaşları 14 ve 20 olan iki kişi gruptan ayrılıyor. Kalanların yaşlarının aritmetik ortalaması kaç olur?

#4 Çevresinin uzunluğu 375 cm olan Türk Bayrağının en uzun genişliği kaç cm dir?

#5 Yarıçapı 40 cm olan bir bisiklet tekeri 360 metrelik bir yolu kaç turda alır?

#6 A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanlarını kullanarak 300 den küçük rakamları farklı üç basamaklı kaç çift sayı yazılabilir?

#7 7, 9, 5, 8, 3, 6, 8, 9, X yanda verilen dokuz sayının aritmetik ortalaması 7 ise modu kaçtır?

#8 5, 7, 11, 12, 13, 13, 13, 14 veri grubu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9 İç açıları toplamı 1.260 derece olan bir çokgenin kaç tane kenarı vardır ?

#10 Bir çemberin 4 kirişinin uzunluğu sırasıyla 10 cm, 12 cm, 14 cm ve 16 cm dir. Bu kirişlerden biri çap ise bu çemberin yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir?

#11 Hangisi merkezi yayılma ölçüsüdür?

#12 Bir uçakta 132 yolcu vardır. Yolculardan her 5 yetişkine 7 çocuk karşılık geldiğine göre, uçakta kaç çocuk vardır?

#13 (x + 2) + (2x – 1) cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

#14 Yarıçapı 20 cm olan bir bisiklet tekeri 180 metrelik bir yolu kaç turda alır?

#15 2x+8=20 denklemini sağlayan x sayısı kaçtır?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test