Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Fen Bilimleri – Saf Madde ve Karışımlar – Test 1

7. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Saf Madde ve Karışımlar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 X2+ iyonu X atomuna, Y2- iyonu Y atomuna, Z atomu Z2+ iyonuna dönüşmüştür. Buna göre, X,Y ve Z taneciklerinin elektron sayılarındaki değişme sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

#2
1.Proton çekirdekte bulunur.
2.Elektronlar atomdaki negatif yüklü taneciklerdir.
3.Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ve ya hangileri doğrudur ?

#3 Aşağıdaki element ve sembol çiftlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

#4
1.Elektron veren iyon katyondur.
2.Elektron alan iyon anyondur.
Yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

#5
. Atom modeli üzümlü keke benzetilir.
. Atomun pozitif yüklü bir küre ve negatif yüklerin bu küre içerisinde homojen olarak dağıldığını öne sürmüştür.
. Atomdan daha küçük taneler olduğunu öne sürmüştür.
Atom ve atomun yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir bilim insanı yukarıdaki bilgileri öne sürmüştür. Buna göre bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?

#6 Hangisi ilk 5 elementtendir?

#7 Isıya dayanıklı renkli cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtında kullanılan element hangisidir?

#8
1. Çekirdek yükü – Nötron
2. Nötron – Elektron
3. Proton – Elektron
4. Proton – İyon yükü
Yukarıdaki taneciklerden hangisi atom çekirdeğinde bulunur ?

#9 Magnezyum elementinin simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

#10 Aşağıdakilerden hangisi katı halde bulunan çözelti örneğidir ?

#11 Demir tozu – tuz karışımını hangi yöntem ile birbirinden ayrıştırırız ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülmeyen atıktır ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi şekerli su karışımı ile aynı tür karışımdır ?

#14
1. Formüllerle gösterilir.
2. Kendisini oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
3. En az iki farklı maddenin bir araya gelmesiyle oluşur.
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri karışım ve bileşiklerin ortak özelliklerindendir ?

#15
1. Küp şekeri toz hale getirmeliyiz.
2. Şekeri suya attıktan sonra ısıtmalıyız.
3. Şekeri suya atarak karıştırmalıyız.
Şekerin sudaki çözünme hızını arttırmak için yukarıdakilerden hangisi ve ya hangilerini yapmalıyız ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test