Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7. Sınıf – Fen Bilimleri – İnsan ve Çevre – Test 1

7. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin İnsan ve Çevre konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması
II.Nüfus artışı
III.Çevre kirliliği
Yukarıdakilerden hangisi canlıları olumsuz yönde etkiler ?

#2 Hangisi biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yapılması gerekenlerden değildir?

#3 Aşağıdakilerden hangisi ekosistem ile ilgili olarak yanlıştır ?

#4 Canlı çeşitliliği hangi ekosistemde en fazladır?

#5 Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaşayan hayvan türlerinde azalmaya neden olmaz?

#6 Aşağıdakilerden hangisi bir populasyon belirtir ?

#7 Aşağıda bazı canlılar ve habitatları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

#8 Biyolojik zenginliğin korunması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır ?

#9 Ekosistemdeki biyokütlesi en çok olan canlı aşağıdakilerden hangisidir?

#10 Hangisi doğal hayatı korumak için yapılması gerekenlerden değildir?

#11
I.Verimli arazilerin azalması
II.Asit yağmurlarının oluşması
III.Küresel ısınma sonucu iklimlerin değişmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri insanların çevreye verdiği zararların sonuçlarındandır ?

#12 Nükleer kirlilik, verilenlerden hangisine neden olmaz?

#13 Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengeyi bozmaz?

#14 Aşağıda verilen faktörlerden hangisi, besin zincirinin işleyişini olumlu etkiler?

#15 Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini ön­leyici tedbir değildir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test