Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Fen Bilimleri – Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme – Test 2

7. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisinin üremesinde dış döllenme görülür ?

#2 Aşağıdakilerden hangisi üreme dönemindeyken kuluçkaya yatar ?

#3
1. Popülasyon
2. Ekosistem
3. Tür
Yukarıda verilen ekolojik birimlerdeki canlı sayısının en az olandan en çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

#4 Hangisi ekolojik dengenin korunmasını sağlamaz?

#5 Hangisi ekosistemlerdeki insan kaynaklı bozulmadır ?

#6 Hangisi toprakta kısa süreli kirlilik oluşturur?

#7 Hangisi I. tüketici canlılara örnek verilemez ?

#8
1. Ayrıştırıcılar
2. İklim
3. Işık
4. Üreticiler
5. Sıcaklık
Yukarıda ekosistemi oluşturan elemanlardan bazıları verilmiştir. Buna göre hangisi ya da hangileri cansız faktörlerdir ?

#9 Yeryüzündeki biyoçeşitlilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#10
1. Nüfus artışı ve kentleşme
2. Yeşil alanların arttırılması
3. Aşırı avlanma
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir ?

#11 Hangisi kalıcı kirliliğe yol açmaz?

#12
1. Filtresi yetersiz fabrika sayılarında artış
2. Nüfus artışı
3. Yeşil bitkilerdeki artış
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sera etkisi oluşumuna etkisi vardır ?

#13 Hangisi hava kirliliğine neden olmaz?

#14 Hangisi nüfüs artışının bir sonucudur?

#15 Beslenme döngüsü içinde kendi besinini yapabilen canlılar hangisidir?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test