Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12982 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Din Kültürü – Melek ve Ahiret İnancı – Test 2

7. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Melek ve Ahiret İnancı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Aşağıdakilerden hangisi kıyametten sonra yaşanacaklardan birisi değildir ?

Soru #2: Kuran-ı Kerim’de insanların öldükten sonra yeniden diriltilmesi olayına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #3: Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #4: Ahirette insanların bütün davranışları Allah’ ın adalet terazisinde değerlendirilecektir. Yüce Allah’ ın adalet terazisine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #5: Ahirette yeniden diriltilen insanlar dünyada yaptıklarının karşılıklarını görmek için toplandığı meydan aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #6: Nas suresinde geçen ” Mine’l cinneti ve’n-nâs. ” ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #7: Zamanı geldiğinde sûra iki kez üflenecektir. Sûra ilk üflendiğinde dünya hayatı son bulacak ve tüm canlılar ölecektir. Sûra ikinci kez üflendiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşecektir ?

Soru #8: Hurafe ve batıl inançlar, İslam’ ın hangi inancına aykırıdır ?

Soru #9: Hz. Adem’ e meleklerin secde ettiği halde, kibirlenerek bu emre karşı çıkan ve bu tavrından dolayı Allah’ ın onu huzurundan kovduğu varlık aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #10: İnsanın yaptığı her şeyin kaydedildiğine ve ahirette hesabını vereceğine inanması onda söz ve davranışları hakkında hangi bilinci geliştirir ?

Soru #11: I.İsmi, gizli ve örtülü varlık anlamındadır. II.Görülmezler. III.Ateşten yaratılmışlardır. IV.Hepsi Allah’ a ibadet ederler. Yukarıda verilen cinlerin özelliklerinden hangisi yanlıştır ?

Soru #12: Ahirette hesap vermeyi bekleyen insanlara dağıtılan ve insanın bütün yapıp ettiklerini içeren kitaba verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #13: Aşağıdakilerden hangisi Nas suresi ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir ?

Soru #14: Dünya hayatının son bulacağı ve canlı, cansız her varlığın öleceği bu günün ne zaman olacağını sadece Allah’ ın bildiği güne ne ad verilir ?

Soru #15: Allah’ ın verdiği görevleri eksiksiz yerine getiren, görevlerini yaparken bıkma, usanma ve yorgunluk hissetmeyen, istedikleri şekle girebilen varlıklara ne ad verilir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test