Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Din Kültürü – İslam Düşüncesinde Yorumlar – Test 2

7. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin İslam Düşüncesinde Yorumlar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 13. yüzyılda yaşayan Mevlana Celaleddin Rumi’ nin ölümünden sonra kurulan ve Mevlana Celaleddin Rumi’ nin dünya görüşü ve tasavvufi düşüncelerine dayanan tarikat aşağıdakilerden hangisidir ?

#2 Kötülüklerden uzaklaşmak için Allah’ ı çok anılması üzerinde durulan Allah’ ı sessizce ve çok anan bir insanın O’nun sevgisini kalbine nakşedeceğini anlatan yorum aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Mevlevi dervişlerinin ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptığı ayinin adı aşağıdakilerden hangisidir ?

#4 Hz. Mevlânâ’ nın tanıştığı ve fikirlerinden çok etkilendiği sufinin adı aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisi günümüze kadar ulaşamamıştır ?

#6 Mevlânâ Halit Bağdadi ve İmam Rabbani gibi önemli şahsiyetler hangi yorumu temsil eden önemli mutasavvıflardandır ?

#7 Cem, semah, ağızdan ağza dolaşan deyiş, düvaz imam ve nefeslerle, Hz. Ali ve On iki İmam’ ın tasavvufi düşüncelerini dile getiren yorum aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Alevi-Bektaşi cemlerinde ceme katılanlar kendilerinden geçerek ilahi bir aşkla ayakta dönmelerine ne denir ?

#9 Alevi-Bektaşilikte dua etmeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 Alevi-Bektaşilerin bir araya gelerek ibadet yaptıkları dini törene ne ad verilmektedir ?

#11 Alevilik-Bektaşilikte evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu ” yol kardeşi ” olmaya söz vermesine ne denir ?

#12 İslam tarihinde farklı düşünce ve yorumların ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi insanların din anlayışlarındaki farklılıkların sebeplerinden değildir ?

#14 Din anlayışındaki farklılıklar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur ?

#15 Mevleviliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test