Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12982 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Din Kültürü – İslam Düşüncesinde Yorumlar – Test 1

7. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin İslam Düşüncesinde Yorumlar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: 1. Yesevilik 2. Hanefilik 3. Hanbelilik 4. Malikilik Yukarıdakilerden hangisi İslam’ ın fıkhi yorumlarından değildir ?

Soru #2: İslam dininde Allah inancının temelini; Allah’ ın var olması, bir olması, eşi ve ortağının olmaması inancı aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #3: Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kuralların insanlar tarafından algılanma ve yorumlanma biçimine ne denir ?

Soru #4: Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütününe ne ad verilir ?

Soru #5: Gidilecek yol, görüş, akım anlamlarına gelen, bir din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşuma ne ad verilir ?

Soru #6: Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan birisidir ?

Soru #7: İslam dininde Allah vardır ve birdir. Yalnızca O’na kulluk edilir. O’na asla eş ve ortak koşulamayacağı inancına ne ad verilir ?

Soru #8: 1. Maturidilik 2. Eşarilik 3. Kadirilik 4. Hanefilik Yukarıda verilen mezheplerden hangileri itikadi mezheplerdir ?

Soru #9: 1. Hanefilik = Ebu Hanife 2. Malikilik = Malik bin Enes 3. Şafiilik = İmam Şafii 4. Caferilik = Cafer-i Ahmet Yukarıdaki fıkhi yorum görüşleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

Soru #10: İslam dinini Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde yaşama biçimine ne ad verilir ?

Soru #11: Din ve din anlayışı ( mezhep ) arasındaki farklardan hangisi yanlış verilmiştir ?

Soru #12: İslam alimlerinin Kur’an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkarmalarına ne ad verilir ?

Soru #13: Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıkların sebeplerinden birisi değildir ?

Soru #14: 1. İtikadî Yorumlar 2. Fıkhî Yorumlar 3. Tasavvufî Yorumlar Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam düşüncesinde yorum biçimlerindendir ?

Soru #15: Kur’an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkaran İslam alimine ne ad verilir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test