Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Din Kültürü – İslam Düşüncesinde Yorumlar – Test 1

7. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin İslam Düşüncesinde Yorumlar konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 1. Yesevilik 2. Hanefilik 3. Hanbelilik 4. Malikilik Yukarıdakilerden hangisi İslam’ ın fıkhi yorumlarından değildir ?

#2 İslam dininde Allah inancının temelini; Allah’ ın var olması, bir olması, eşi ve ortağının olmaması inancı aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kuralların insanlar tarafından algılanma ve yorumlanma biçimine ne denir ?

#4 Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütününe ne ad verilir ?

#5 Gidilecek yol, görüş, akım anlamlarına gelen, bir din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşuma ne ad verilir ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan birisidir ?

#7 İslam dininde Allah vardır ve birdir. Yalnızca O’na kulluk edilir. O’na asla eş ve ortak koşulamayacağı inancına ne ad verilir ?

#8 1. Maturidilik 2. Eşarilik 3. Kadirilik 4. Hanefilik Yukarıda verilen mezheplerden hangileri itikadi mezheplerdir ?

#9 1. Hanefilik = Ebu Hanife 2. Malikilik = Malik bin Enes 3. Şafiilik = İmam Şafii 4. Caferilik = Cafer-i Ahmet Yukarıdaki fıkhi yorum görüşleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

#10 İslam dinini Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde yaşama biçimine ne ad verilir ?

#11 Din ve din anlayışı ( mezhep ) arasındaki farklardan hangisi yanlış verilmiştir ?

#12 İslam alimlerinin Kur’an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkarmalarına ne ad verilir ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıkların sebeplerinden birisi değildir ?

#14 1. İtikadî Yorumlar 2. Fıkhî Yorumlar 3. Tasavvufî Yorumlar Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam düşüncesinde yorum biçimlerindendir ?

#15 Kur’an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkaran İslam alimine ne ad verilir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test