Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7 Sınıf – Din Kültürü – Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed (sav) – Test 1

7. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed (sav) konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Hz. Peygamberimiz Mekke’ de kaç yıl peygamberlik yapmıştır ?

#2 1. İslam 2. Ahit 3. Kur’an 3. Kulluk Hz. Âdem’ den Hz. Muhammed’ e kadar Allah’ tan gelen dinlerin ortak adı yukarıdakilerden hangisidir ?

#3 Hz. Peygamberimizin dürüst ve güvenilir olmasından dolayı ona verilen isim nedir ?

#4 Hz. Muhammed, ilk olarak tebliğ görevine nerede başlamıştır ?

#5 Hz. Muhammed’ in tebliğ ettiği en büyük mucizesi nedir ?

#6 Peygamberlerin, Allah’ ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmelerine ne denir ?

#7 Hz. Peygamberimiz haksızlıklara karşı mücadele etmek için hangi topluluğa katılmış ve Kâbe hakemliği yapmıştır ?

#8 Hz. Peygamberimizin Kur’an’ ı açıklamak için yaptığı davranışlarına ve sözlerine ne denmektedir ?

#9 Hz. Muhammed kaç yaşında peygamberlikle görevlendirilmiştir ?

#10
I.İnsani özellikler taşıması
II.Çİnsanlar için bir uyarıcı olması
III.ÇÖrnek bir ahlaka sahip olması
IV.Son peygamber olması
Yukarıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin gönderilme zamanına işaret eden özelliklerden biridir ?

#11 Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. ( Sebe’ suresi 28. Ayet ) Yukarıdaki ayet Peygamberimizin hangi özelliğine işaret etmektedir ?

#12 ” Ey inananlar! And olsun ki sizin için Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir. ” ( Ahzâb Suresi 21. Ayet ) Yukarıdaki ayet Hz. Peygamberimizin hangi özelliğine işaret etmektedir ?

#13 “Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.” ( Ahzâb, 33/40 ) Bu ayette Peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır ?

#14 Hz. Peygamberimiz, kendisine düşmanca davranan pek çok insana nasıl davranmıştır ?

#15 Hz. Muhammed nerede Dünyaya geldi ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test