Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12982 soru ile sizleri bekliyor!

7 Sınıf – Din Kültürü – Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed (sav) – Test 1

7. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed (sav) konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Hz. Peygamberimiz Mekke’ de kaç yıl peygamberlik yapmıştır ?

Soru #2: 1. İslam 2. Ahit 3. Kur’an 3. Kulluk Hz. Âdem’ den Hz. Muhammed’ e kadar Allah’ tan gelen dinlerin ortak adı yukarıdakilerden hangisidir ?

Soru #3: Hz. Peygamberimizin dürüst ve güvenilir olmasından dolayı ona verilen isim nedir ?

Soru #4: Hz. Muhammed, ilk olarak tebliğ görevine nerede başlamıştır ?

Soru #5: Hz. Muhammed’ in tebliğ ettiği en büyük mucizesi nedir ?

Soru #6: Hz. Muhammed nerede Dünyaya geldi ?

Soru #7: Hz. Peygamberimiz, kendisine düşmanca davranan pek çok insana nasıl davranmıştır ?

Soru #8: “Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.” ( Ahzâb, 33/40 ) Bu ayette Peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır ?

Soru #9: ” Ey inananlar! And olsun ki sizin için Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir. ” ( Ahzâb Suresi 21. Ayet ) Yukarıdaki ayet Hz. Peygamberimizin hangi özelliğine işaret etmektedir ?

Soru #10: Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. ( Sebe’ suresi 28. Ayet ) Yukarıdaki ayet Peygamberimizin hangi özelliğine işaret etmektedir ?

Soru #11:
I.İnsani özellikler taşıması
II.Çİnsanlar için bir uyarıcı olması
III.ÇÖrnek bir ahlaka sahip olması
IV.Son peygamber olması
Yukarıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin gönderilme zamanına işaret eden özelliklerden biridir ?

Soru #12: Hz. Muhammed kaç yaşında peygamberlikle görevlendirilmiştir ?

Soru #13: Hz. Peygamberimizin Kur’an’ ı açıklamak için yaptığı davranışlarına ve sözlerine ne denmektedir ?

Soru #14: Hz. Peygamberimiz haksızlıklara karşı mücadele etmek için hangi topluluğa katılmış ve Kâbe hakemliği yapmıştır ?

Soru #15: Peygamberlerin, Allah’ ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmelerine ne denir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test