Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Din Kültürü – 1.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Din Kültürü dersinin 1.Dönem – 1.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.İnsanın görünen ve görünmeyen en büyük düşmanıdır.
II.İnsana kötü durumları güzel göstermeyi amaçlar.
III.İnsanları ahiret hayatından daha çok dünyevi zevkleri yaşamasını ister.
Yukarıda anlatılan varlık aşağıdakilerden hangisidir ?

#2 Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikleri arasında yer almamaktadır ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatı hakkında yanlış bilgi içermektedir ?

#4 Aşağıda dünya ve ahiret hayatı hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır ?

#5 Aşağıda verilenlerden hangisi insanların sürekli iyilik ve kötülüklerini yazan meleklerdir ?

#6 Ahiret hayatının bir aşaması olan “Berzah” ne demektir ?

#7 Allahu Teala Hz. Âdemi yaratınca meleklere ve şeytana ona secde etmelerini emretmişti. Şeytanın bu emir karşısındaki tutumu ne olmuştur ?

#8 Allah’ın izniyle insanları kaza ve belalardan korumakla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikleri arasında yer almamaktadır ?

#10
Dünya hayatını sona erdirecek olaya ………. denir.
İyilik ve güzelliğin bir niteliği olan görünmeyen varlıklara ………. denir.
Müminlerin ebedi yaşam için hazırlandıkları yere ……….. denir.
Yukarıda verilen boşluklara aşağıdaki uygun kelimeler getirildiğinde hangisi dışta kalmaktadır ?

#11 “ Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut-57)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir ?

#12 “ Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir. Yağmur, rüzgâr vb. doğa olaylar, Allah’ın izni ile bu melek tarafından düzenlenmektedir. ”
Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir ?

#13 “ Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler (Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler.” (İnfitar 1-2) Ayetinde söz konusu edilen yazıcı melekler aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Ölümden sonra başlayacak ebedi bir hayat vardır. Bu ahiret hayatıdır. İnsanlar dünya hayatında yaptıklarının hesabını ahiret hayatında vereceklerdir. Dünyada iken iyi işler yapanlar ödüllendirilecek, kötü işler yapanlar ise cezalandırılacaklardır. Buna göre ahiret hayatına inanan bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez ?

#15 “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…” Yukarıdaki ayette imanın şartlarından hangisinin üzerinde durulmamıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test