Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Zamirler – Test 2

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Zamirler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
I.Kimi sokaklarda, temizliğe özen gösterilmi­yor.
II.Bazı kişiler klasik müzik dinlemeyi çok sevi­yor.
III.Ne güzel bir eviniz var böyle!
IV.Küçük bir sorun yaşadık gittiğimiz yerde.
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ge­rektiğinde zamir görevinde kullanılamaz ?

#2 ” Hiç kimse ona bunu kimin yaptığını bilmiyor mu ? ” Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” o ” sözcüğü farklı türden bir zamirdir ?

#4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlayanı zamirdir ?

#5 Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zamir vardır ?

#6 ” Kimi zaman insanları anlamam. Bana anlamsız gelir davranışları. Birçoğu yalnızlığı seçer. Neden diye düşünürüm de cevap bulamam buna. ” Parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur ?

#7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, isim durum eki almamıştır ?

#8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri yoktur ?

#9 Haydi benim bu dünyaya garip gelmiş şairim Yolun açık ola Yukarıdaki dizelerde hangi zamir çeşidi kullanılmıştır ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri yoktur ?

#11 ” Bir gün anlayacaksın, neden sessizce gittim. Senden vazgeçmenin zorluğunu bile bile neden kaçtım. ” Yukarıdaki parçada, ek halinde kaç zamir vardır ?

#12 Hangi cümlede belgisiz zamir vardır ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır ?

#14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmamıştır ?

#15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı sözcüklerde hem iyelik hem ilgi zamiri kullanılmıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test