Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Türkçe – Sözcükte Yapı – Test 2

6. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Sözcükte Yapı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 ” Su ” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse ” suyu olmayan,suyu bulunmayan ” anlamında bir sözcük elde edilir ?

#2
I.Dedem, kardeşimi çok sevdi.
II.Üniversiteyi kazandığımda çok sevinmiştim.
III.Onun sesi hala kulaklarımda.
IV.Ağaçların kuru dallarını kestik.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır ?

#3
I.Toplantıya geç kalmamalıydı.
II.İnsanlar çok nankör.
III.Benimle herkes dalga geçiyor.
IV.Kitabı okumaya ortasından başlanmaz.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde çekim eki yoktur ?

#4 1.Onun soyadını hatırlamıyorum. 2.Misafirler için bir oda hazırladık. 3.Öğretmen olmak en büyük hayalimdi. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin yapı özellikleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

#5 .Birkaç .Güneşli .Sessiz .Tutkal .Silgi .Mavimtırak Yukarıda verilen sözcüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur ?

#6
I.Küçük çocuklar parkta oynamayı çok seviyor.
II.Yeni aldığım kitabımı okumaya karar verdim.
III.Sahilde gezerken denize doğru baktım.
IV.Küçük çocuğun oyuncağı elinden alınınca ağlamaya başladı.
Yukarıda cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem iyelik eki hemde hal eki almıştır ?

#7
I.Sabahları erken kalkmayı severdi.
II.Bizim sınıftaki kızın günlüğünü ele geçirdim.
III.Yarın gelecek olan misafirler bugün geldi.
IV.Yarın sinemada ” Ayla ” filmine gideceğiz.
Yukarıda cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır ?

#8 ” -lık ” eki aşağıdakilerin hangisinde somut bir ad türetmiştir ?

#9 Aşağıdaki koyu renkli sözcüklerden hangisi basit yapılı bir sözcüktür ?

#10 Aşağıdaki koyu renkli sözcüklerden hangisinde birden fazla yapım eki vardır ?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem çekim hem de yapım eki almış sözcük vardır ?

#12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur ?

#13 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” –lık, –lik ” eki soyut ismi somut yapmıştır ?

#14 ” Oyunlarla geçiriyor zamanını. Evdeki sa­atleri hiçbir şeye değişmiyor. Keyifle har­cıyor bu zamanları. ” Yukarıda verilen parçada hem iyelik hem hal eki almış sözcük aşağıdakilerden han­gisidir ?

#15 Aşağıdaki cüm­lelerden hangisinde bütün isimler yalın haldedir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test